ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde sahte e-posta hesabı ile Milletvekillerin kimlik bilgileri ve şifrelerini yasa dışı yollarla elde etmek suretiyle ortaya çıkan zararların tespit edilmesi
10/11/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Milletvekillerinin haklı endişe ve şüphelerine yol açan, kişisel e-posta hesaplarının ele geçirilmesi, gelen ve gönderilen e-postaların izlenmesi, telefon ve ortam konuşmalarının dinlenmesi iddiaları başta olmak üzere, bu yasa dışı faaliyetler sonucu oluşan sorunların tespit edilmesi ve olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


GEREKÇE:
Elektronik posta (e-posta); internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline gelmiştir. E-posta yoluyla iletilen başta resmi ve ticari olanlar olmak üzere her türlü belgelerin ve yazıların (e-posta iletilerinin) gönderici ve alıcı açısından teknik güvenilirliği ve yasal geçerliliği büyük önem taşımaktadır.

Şu anda yaygınlıkla kullanılan standart elektronik posta (SEP) yolu ile iletişim, hukuken kabul edilmeyen ve teknik olarak fazla güvenli olmayan, e-postaların göndericisinin ve alıcısının kimliklerinin tespit edilemediği bir haberleşme aracı hüviyetindedir. Aynı zamanda iletişim ve konuşmaların izlenememesinin kesin olarak sağlanamadığı ve izlenildiği iddialarını da inkâr edebilen bir iletişim şeklidir. Ayrıca, istenmeyen mesajlar ile e-posta iletilerinin başkaları tarafından açılabilmesi gibi sorunlar da giderek yaygınlaşmaktadır.

Standart elektronik posta yoluyla, başta gönderici ve alıcının kimliklerinin kesin olarak tespit edilememesi olmak üzere, bir elektronik belgenin, teknik ve hukuki kesinliğe sahip olarak, başkaları tarafından değiştirilmeden veya görülmeden gönderilmesi, saklanması ve alınmasının sağlanamaması, resmi ve ticari işlemlerin internet üzerinden yürütülebilmesinin önünde önemli engellerden birini teşkil etmektedir.

Ülkemizin en saygın kurumu olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde son zamanlarda çok sık yaşanan olaylardan biri de sahte e-posta yardımıyla Milletvekillerinin kimlik bilgileri ve şifrelerinin ele geçirilme şüphe ve iddialarına paralel olarak kimlik avı sahtekârlığının artması olmuştur.

Milletvekillerine tahsis edilen e-postaların şifrelerini kimler bilmektedir? Bu şifreler bazı personel tarafından kötü niyetle kullanılmakta veya şifreler başkalarına verilerek e-postaların izlenmesi veya içeriğinin değiştirilmesi ve silinmesi gibi yasa dışı faaliyetlerin yapılıp-yapılmadığı konusunda haklı endişeler oluşmaktadır.

Bu saldırılarda e-postaların sahte olduğunun anlaşılması çok zorlaşmakta olup, büyük dikkat istemektedir. Dikkatli olmayan ve internet altyapısı gelişmiş olmayan kişilerin bu bağlantıların sahte olup olmadığını anlaması imkânsızdır.

TBMM gibi bir kurumda bile milletvekillerinin e-posta ve kimlik bilgilerine ulaşıldığı iddiaları, kurumun saygınlığını ve milletvekillerinin özel hayatları ve haysiyetlerini zedeleyebilmektedir.

Milletvekili odalarına konulan ve ne olduğu bilinmemekle birlikte yangın alarm sensörü olarak kullanılan aygıtların dinleme ve izleme amaçlı kullanılmayacağı veya bu aygıtların içlerine yerleştirilecek özel ve çok amaçlı düzeneklerle; telefon konuşmalarının dinlemesi, seçmenlerle yapılan görüşmelerin ve konuşmaların izlenmesinin mümkün olabileceği söylenmekle birlikte geçmişte bu ve benzeri dinleme ve izlemelerin yapıldığı hepimizin malumudur. Bu iddia ve şüphelerin araştırılması ve milletvekillerin özgürce ve izlenme korkusu olmadan çalışmalarını yapabilmesi ve bunun TBMM tarafından sağlanması gerekmektedir.

Son günlerde Meclis de daha önceki yıllarda söz konusu edilmeyen personelin telefon görüşmelerinin tespit edilmeye başlanması söylentilerinin, bir süre sonra Milletvekillerinin yaptığı telefon görüşmelerinin de izlenebileceği endişesini gündeme getirmektedir.

Meclis bünyesinde daha önceki aylarda bankoların yakınına kurulan iletişim cihazları ile (rack kabinetler, switchler) kablosuz iletişim cihazlarından faydalanılarak veya o cihazlara yeni cihaz eklemeleri yapılarak yasa dışı dinleme yapılıp-yapılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenlerden ötürü söz konusu endişeleri giderecek şekilde bir araştırmanın yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan bilgiler çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde sahte e-posta hesabı ile Milletvekillerin kimlik bilgileri ve şifrelerini yasa dışı yollarla elde etmek suretiyle ortaya çıkan zararların tespit edilmesi ve yasa dışı telefon ve ortam dinleme faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
,,