ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > İyi Tarım Uygulamaları destekleri hakkında

11/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize verilen kredilerde uygulanan yüzde 10’luk faiz oranlarının “İyi Tarım Uygulamaları” projesine katılan üreticilere yüzde 5 olarak tatbik edildiği belirtilmektedir.

Ancak üreticilerin “İyi Tarım Uygulamaları”na katıldıklarının kabulü için sertifika almaları gerektiği, bunun için de danışmanlık ücretiyle birlikte yıllık 6 bin liralık bir ücretin ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Buna göre, 50 bin liralık kredi kullanan bir üretici yıllık 5 bin lira faiz öderken, “İyi Tarım Uygulamaları’na geçmesi halinde ödemesi gereken faiz miktarı 2 bin 500 liradır. Böylece “İyi Tarım Uygulamaları”na katılan üreticiye yıllık 6 bin liralık bir fatura çıkarıldığı için 50 bin liralık kredi kullanan aynı üreticinin faiz, sertifika ve danışmanlık ücretlerine ilişkin toplam masrafı yıllık 8 bin 500 lirayı bulmaktadır. Dolayısıyla üreticiye “Büyük bir müjde” olarak ilan edilen faiz indirimi yapılmış gibi gösterilirken aslında üretici daha fazla bir masrafla karşı karşıya bırakılmış olmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Çiftçinin kullandığı yıllık yüzde 10 oranındaki faizin “İyi Tarım Uygulamaları”na geçilmesi halinde yüzde 5’e indirildiği şeklindeki yaklaşım doğru bir yaklaşım mıdır?

2- “İyi Tarım Uygulamaları”na geçen üreticinin yıllık ödemesi gereken danışmanlık ücreti ile sertifika ücreti ne kadardır?

3- Uygulama gerçekte “İyi Tarım Uygulamaları”na geçen üreticinin yıllık masraflarını azaltmakta mıdır yoksa artırmakta mıdır?

4- Üreticilerin yanıltılarak daha fazla masraf altına sokulması ile ilgili bilginiz var mıdır?

5- Böyle bir uygulama üreticinin lehine değilse, gözden geçirilmesi düşünülmekte midir?,