ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Tarım Bakanlığının e-posta göndermesi hakkında
11/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından, 10 milyon kişiye e-posta gönderilerek tohum konusundaki yanlış bilgilerin düzeltileceği belirtilmiştir. Yine Tarım Bakanlığı’nın topladığı 10 milyon mail adresine, bakan danışmanları tarafından Bakan Eker’in e-posta adresinden mesaj gönderileceği, bu işlemin, yaklaşık 1 hafta sürmesinin beklendiği, alıcılar arasında sade vatandaşların, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Üniversitelerin ve Sektör Temsilcilerinin bulunduğu bildirilmiştir.

Bakan Eker’in göndereceği mesajın konusunun ise “tohumda yanlış bilinenler” olacağı, e-posta mesajında, ülkemizin, pek çok tohumluğu geliştirmede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almasına rağmen, hak etmediği eleştirilere maruz kaldıklarından bahsedileceği bildirilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Basında çıkan haberlerdeki e-posta gönderme iddiaları doğru mudur?

2- Doğru ise, Bakanlığın resmi bilgileri ve açıklamaları ile inandıramadığı bu kesimler, e-posta mesajları nasıl inandırılacaktır?

3- Bahse konu olan 10 milyon e-posta adresi nasıl elde edilmiştir?

4- Bu e-posta adreslerine seçim dönemine girildiği bu aylarda seçmeni etkilemeye yönelik olarak bizzat bakanlık tarafından e-posta gönderilmesinin önüne nasıl geçilecektir?


,