ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Yılmaz TANKUT; Şeker ölçüm çubuklarında yaşanan mağduriyeti Başbakan'a sordu.
11/02/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Danıştay 10’uncu Dairesinin 2010/10024 esas numaralı ve 5.11.2010 tarihli kararı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli Ek-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0.55 TL ödeneceğine ilişkin 437’nci sırasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine genelgeyi yayınlayan SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü söz konusu şeker ölçüm çubukları için Tebliğ’in “Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı 7.2.2 maddesinin uygulanacağını açıkladı.

İyi takip edilmediği taktirde kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve körlük nöropati, ayak ampütasyonları gibi ağır organ hasarları ortaya çıkmakta olup, bu organ hasarlarını önlemenin tek yöntemi kan şeker kontrolüdür. Bunun için hastanın günde en az 3-4 kez düzenli ölçüm yapması ve değerlere göre insülin ya da hap tedavisinin ayarlanması gerekiyor. Düzenli kan şekeri ölçülen hastalarda diyabete bağlı organ hasarları yarı yarıya azalmaktadır. Bu nedenle dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde, diyabetli hastalara kan şeker ölçüm test çubuklarını devlet ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Danıştay’ın söz konusu kararından önce 30 TL’lik, bir kutu test ölçüm çubuğunu almak için iki adım yeterli olmaktaydı. İlk adımda Sağlık Kurulu raporuyla hastanın kan şeker ölçüm test çubuk ihtiyacı ve adedi belirleniyordu. İkinci adımda da hasta doktora başvuruyor, reçetesini alıp eczaneye veriyor ve kan şeker ölçüm çubuklarını ücretsiz alabiliyordu. Bu karardan sonra 11 Ocak’tan bu yana her hasta, 10 adımlık uzun bir prosedür takip etmek zorunda kalmaktadır.

Hastaların şu işlemler yapması gerekiyor:
• Sağlık Kurulu Raporu ile hastanın ihtiyacı ve adedi belirlenecek.
• Diyabetli hasta doktora başvuracak, çubuk için ayrı bir özel reçete alacak.
• Reçeteyle eczaneye başvuracak ve çubukların bedelini cebinden ödeyecek.
• Eczacı reçetenin arkasına elle “Bedeli alınmıştır” yazısı yazıp kaşeleyecek, hastaya reçeteye test çubuğunu aldığına dair imza attıracak.
• Eczacı hasta adına kesilmiş bir fatura verecek; fiş kabul edilmiyor.
• Diyabetli hasta daha önce Sağlık Kurulu’ndan aldığı raporu “Aslı gibidir” diye onaylatıp bu raporu, reçetenin aslını ve eczaneden aldığı faturayı SGK bölge ofisine şahsen götürecek. Kuyruğa girip, geri ödeme için başvuracak.
• SGK’nın ilgili memuru bu belgelerin eksik ya da doğru olup olmadığını kontrol edip, kabul edecek.
• Hasta banka hesabı yoksa bir hesap açtırmak zorunda.
• SGK makul bir süre içinde (ortalama 2- 4 ayda) parayı banka hesabına yatıracak.
• Diyabetli hasta bankaya gidip, parasını alacak.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Ülkemizde bu karardan etkilenecek hasta sayısı ile toplam şeker hastası sayısı nedir? ilaç veya bu ilaçla aynı etken maddesini kullanan başka isimde bir ilaç bulunmakta mıdır?

2- Kabinenizde şeker hastası Bakan bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bunlar kimlerdir?

3- Bir kutu test ölçüm çubuğunu almak için 2 adım yeterli olmaktayken yukarıda da madde madde açıkladığımız 10 adımdan bilginiz var mıdır?

4- Bu 10 adımdan birisi olan hastanın banka hesabının olması, hesap işletim ücreti ve diğer masrafları karşılamakta zorlanacağını biliyor musunuz?

5- Bu uzun prosedürlerden gözü korkan hastaların şeker ölçümlerini yapmamalarından kaynaklanacak olan organ kayıplarının yaşanması nasıl telafi edilecektir?

6- Bir vatandaşın tarafımıza gönderdiği e-postada “Annem şeker hastası ve bu işlemleri yapması nerede ise imkansız, bu işlemlerin yansımasından dolayı anneme bir şey olursa, iki elim yakanızda bilesiniz. Bir an önce gerekeni yapalım, yaşlılarımız mağdur olmasın” şeklindeki endişelerine nasıl cevap verilecektir?


,