ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Öğretmen atamaları hakkında
26/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Yaşanan sorunlara bakıldığında, ülkemizin en önemli sorunlarının ilk sırasında eğitim sistemini görmek mümkündür. Bu alanda elbette pek çok sorun bulunmaktadır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz atama bekleyen öğretmen adaylarının durumudur. Bakanlık iç denetçi raporlarına göre 135 bin civarında öğretmen açığı bulunduğu ifade edilirken, ilgili sivil toplum örgütlerinin raporlarına göre ise bu sayının 200 bin civarında olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan ilgili fakültelerden mezun olmuş ama öğretmenlik mesleğine adım atmayı hayal eden genç yetişkin sayısının ise 350 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yani, bir taraftan 150 bin-200 bin civarında öğretmen açığına karşın potansiyel öğretmen adayı 350 bin kişi istihdam dışında tutulmaktadır. Dikkat çeken başka bir husus ise, Maliye Bakanlığı’nın Bakanlığınıza 55 bin civarında kadro tahsis ettiği ama bunun dahi kullanılmadığı hususudur.

Mevcut tabloya göre; geleceğimiz olan milyonlarca çocuk, öğretmensizlik nedeniyle eğitim imkanlarından mahrum bırakılırken diğer taraftan emek ve zaman harcayıp, nice maddi külfetlerle yıllarca dirsek çürüten yüz binlerce yetişmiş insan kaynağı atıl halde bekletilmektedir. Bu durum büyük bir tezattır. Dolayısıyla insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu sorunun acilen çözümü gerekmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Ocak 2011 itibarıyla ilköğretim ve liselerde ve dengi okullardaki öğretmen açığı ne kadardır?

2- Öğretmen açığı olmasına karşın neden kadro tahsis edilmemektedir, neden Bakanlığa verilen kadro tahsisi kullanılmamaktadır?

3- Bir taraftan öğretmen açığı varken diğer tarafta yetişmiş insan kaynaklarının değerlendirilmemesi ciddi bir tezat değil midir?

4- Sorunun köklü çözümü düşünülmekte midir, düşünülmekte ise nasıl çözülecektir?
,