ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Köy korucularının maaşları hakkında
26/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Hükümetiniz tarafından terörle mücadelede paralı askerlik sistemine geçilmesi düşünülürken ülkemizin güvenlik açısından bazı sorunlu bölgelerinde yıllardan beri uygulanan Geçici Köy Koruculuğu sisteminde istihdam edilen on binlerce vatandaşımız da kendi sorunlarının çözümünü beklemektedirler.

Sayıları 40 bin civarında olduğu ifade edilen korucuların maaşlarının günün koşullarının gerisinde kalması, sağlık yardımlarından sadece Yeşil Kart’la sağlanması gibi pek çok sorun bulunmaktadır. Ancak en çok da yıllarca bu alanda çalışıp emekli olanlara bağlanan maaşların çok yetersiz olduğu hususunda şikayet vardır. İlgili alanda hizmete devam eden vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde “Biz açlığa mahkum edilirken devlet yüksek maaşla paralı askerlik sistemine geçiyor. Bu bir çelişkidir” ifadesine yer verilmektedir.

Terörle mücadele başta olmak üzere doğal afetler gibi olağandışı hallerde de her zaman ön saflarda görevlendirilerek risk alan korucu vatandaşlarımızın içinde bulunduğu sorunların çözümü gerektiğine inanmaktayım.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Halen görevde olan geçici köy korucusu sayısı nedir?

2- Fiilen hizmete devam edenler ve emekli olanlar ne kadar maaş almaktadırlar?

3- Geçici köy korucularına verilen maaşların yeterli olduğu düşünülmekte midir?

4- Cevabınız “hayır” ise korucuların maaşları neden günün şartlarına göre düzenlenmemektedir?

,