ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Memur-Sen ve bağlı sendikalara yönelik kayırmalar hakkında
23/02/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Çalışma hayatının emek tarafında örgütlü temsilcileri olan sendikalara yönelik baskıların arttığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Hemen her gün bu konularda birçok yerden şikâyetler alınmaktadır.

Seçim bölgem olan Adana’da da aynı sıkıntıların olduğu gözlemlenmektedir. Soruna ilişkin olarak eğitim, sağlık, ormancılık, yerel yönetimler ve benzeri birçok alanda örgütlü sendikalara yönelik “Hükümete yakın olan ve yakın olmayan” gibi bir yaklaşım sergilendiği ifade edilmektedir. Bu manada, Hükümetinize yakın olan sendikaların önünü açmak, diğerlerinin ise önünü kesmek adına devletin kurumsal yapısı ve imkânları kullanılarak rakip sendikalardan üye kazanmak için etik olmayan uygulamalara tevessül edildiği bildirilmektedir.

Tarafıma ulaşan son bilgiler ise şöyledir:

Sağlık Bakanlığı şikâyet bürosuna ve Başbakanlık şikâyet bürosuna yapılan şikâyetler doğrultusunda, Adana Prof. Dr Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne muhakkik olarak İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ufuk Coşkun’u görevlendirmiştir.

Ancak, Dr. Ufuk Coşkun’un, Hükümetinize çok yakın olan, yine Hükümetinizin sivil örgütü gibi faaliyet gösterdiği ifade edilen Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen’e kanunen üye olmaması gerekirken bu sendikaya üye olduğu, itirazlara rağmen üyeliğinin devam ettiği edinilen bilgiler arasındadır.

Dolayısıyla ‘taraf’ olan ve yeni görevi ‘Muhakkik’ olan Dr. Ufuk Coşkun’un adı geçen hastane yönetimi ve personel üzerinde baskı kurduğu, görevi ile çelişen yönlendirmelere girdiği; yemekten, temizlik işlerine, ihalelere kadar müdahalelerde bulunduğu, düzenlediği gerçek dışı raporlara dayanarak “Muhakkik” sıfatı teklifiyle İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebiyle Valilik oluru ile hastane başhekimini ve hastane müdürünü görevden uzaklaştırdığı kaydedilmektedir.

Diğer taraftan yine Sağlık-Sen’den yana baskı ve dayatmalarla yürütülen uygulamalar çerçevesinde başka somut ama düşündürücü ibretlik hadiselerden biri de şudur: Örneğin aynı hastaneye ‘4B’ konumunda sözleşmeli gelen yeni personele ‘Adınıza kurum kimliği çıkartılacak’ denilerek kayıt formu doldurulduğu, imzalarının alındığı ama aslında doldurulan kayıt forumlarıyla Sağlık-Sen’e üye yapıldıkları ve bunun sonradan aynı personelce fark edildiği de bilinmektedir.

Ne yazık ki bu tür olayların sadece adı geçen hastanede değil aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü’nde, 112 Acil Komuta Merkezi’nde, Adana Devlet Hastanesi’nde, Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’nde, Adana Doğum ve Çocuk Bakım Hastanesi’nde, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bu kuruma bağlı diğer hastane ve sağlık merkezlerinde de artarak, yoğunlaşarak devam ettiği bildirilmektedir.

Netice itibarıyla Adana’daki hemen bütün kamuya ait sağlık kurumlarında ‘Bitaraf olan bertaraf olur’ anlayışıyla hareket edildiği, baskıların, tehdit ve şantajların acımasızca devam ettiği, bu durumdan dolayı devletine, milletine hizmet aşkıyla görev yapan bürokratların, personelin yılgınlığa düştüğü, huzurlarının kalmadığı, motivasyonunun ve çalışma barışının bozulduğu, devlete olan güvenin kaybolduğu yönünde ciddi bir endişe ve kaos hakimdir.

Özetlemeye çalıştığım sorunun çözümü hususunda gerekli soruşturmanın yapılması, suç ve kusuru bulunanlara yönelik cezai müeyyidelerin uygulanması, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği inancındayım.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana’daki kamuya ait sağlık kurumlarında meydana gelen baskı, dayatma, yıldırma ve sindirme gibi antidemokratik olaylardan bilginiz var mıdır?

2- Bilginiz yok ise; olayların araştırılması ve sorumlular hakkında gerekenlerin yapılması hususunda bir girişiminiz olacak mıdır?

3- Memur-Sen’in ve bağlı sendikaların Hükümetinize ve/veya partinize paralel bir sivil örgüt gibi çalışmasını ispat edercesine yapılan bu tür uygulama ve istismarlar doğru bir yaklaşım mıdır? Değilse, bu tür kamu sendikaları arasındaki haksız rekabet ve ayrımcılığın giderilmesi için ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir?

4- Memur-Sen ve bağlı sendikalara yönelik kayırmacı, yandaş tutum ve tasarrufların sona erdirilmesi gerektiği hususuna Hükümet olarak katılıyor musunuz?


,