ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Ulaştırma Bakanına sorulan önerge
15/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Habip SOLUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Yüksek hızlı hat projesinin Ankara - Sivas, Sivas - Erzincan, Yerköy-Kayseri, Erzincan - Kars, Ankara - İzmir, İstanbul - Edirne, Trabzon - Erzincan, Sivas - Malatya, Elazığ - Diyarbakır, Eskişehir - Antalya ile Konya - Antalya gibi ulaşım noktalarını kapsadığı, buna mukabil Adana, Osmaniye, Hatay-Mersin gibi Doğu Akdeniz’deki limanlara ve/veya Ortadoğu’ya açılan kapı konumundaki Suriye kapısına doğrudan ya da dolaylı kıyıları, sınırları bulunan illeri içine almadığı ifade edilmektedir.

Çukurova’yı kapsayan Doğu Akdeniz’deki bu illerle ilgili mevcut yapı ‘konvansiyonel’ olarak değerlendirilip bununla ilgili belki biraz daha hızlı tren uygulamalarına imkan verecek şekilde düzenlemelere gidilebileceği, dolayısıyla diğer bölgelerde kurulması planlanan yüksek hızlı hat projelerinin dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Öngörülen bu proje ile de Hükümetinizin Adana’ya yönelik negatif ayrımcılık uyguladığı yönündeki algılar daha da güçlenmiş bulunmaktadır. Netice itibarıyla, Adanalı vatandaşlarımız Hükümetinizin genelde Adana’ya yönelik bakış açısını değiştirmesini, özelde ise bu son yüksek hızlı hat projesine Adana’nın da dahil edilmesini beklemektedir.

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili olarak vatandaşlarımız büyük bir beklenti ve merak içerisindedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Çin ile yapılan Demiryolu İşbirliği Anlaşması kapsamında yüksek hızlı hat projesi içinde Adana neden bulunmamaktadır?

2- Adana’ya yönelik bu son negatif ayrımcılık örneğini pozitife çevirme konusunda bir talimatınız olacak mıdır?

3- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

4- Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?

5- Anılan dönemde Adana ilinde yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımları nasıldır?

6- Adana ili için Bakanlığınızca yatırım programına alınmış olup da uygulanmayan projeler var mıdır? Varsa uygulama safhasına geçmeyen projelerin uygulanmama gerekçeleri nelerdir?

7- Adana ili için yapılan yatırımlar kapsamında 2002-2011 döneminde tahsis edilen ödenek tutarı ne kadardır? Söz konusu ödeneklerin Bakanlığınızın bu dönemde ülke genelindeki tüm yatırım ödeneklerine oranı nedir?

8- Bakanlığınızca anılan dönemde Adana ili sınırları içinde hangi niteliklerde kaç kilometre karayolu yapılmıştır? Bu yolların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

9- Adana’da yapılan yollar toplamının aynı dönemde Türkiye genelinde yapılan yollara oranı nedir?

10- Anılan dönemde Adana genelinde faaliyet gösteren tren seferlerinin yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur? Adana ilinde yıllardır faaliyet gösteren bazı tren seferlerinin Bakanlığınızca iptal edilmesinin gerekçeleri nelerdir?

11- Bakanlığınızca 2011 yılı Adana ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

,