ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana da aşırı yağışların verdiği zarar hakkında
15/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz hafta yurt genelini kapsayan ve halen yer yer devam eden yağışlar nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi seçim bölgem olan Adana ve ilçelerinde de tarım alanlarının ciddi şekilde olumsuz etkilendiği bilinmektedir.

Ova konumunda olmasından dolayı Adana ve ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağmurların, drenaj kalanlarının eksikliğinin ve ya da küçük olmasının da etkisiyle taşkınlara neden olduğu, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Kozan gibi ilçeler başta olmak üzere ekili arazilerde önemli zararlara yol açtığı ifade edilmektedir.

Ceyhan’da sadece bir çiftçimiz, 150–200 bin lira arasında maddi kayba uğradığını beyan etmiştir. Bir başka köylümüz ise, DSİ’ye ait drenaj kanallarının Ceyhan Nehrine akıtılması gerektiğini aksi halde bu sorunların her yıl devam edeceğini bildirmiştir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana ve ilçelerinde meydana gelen etkili yağışlar nedeniyle tarım alanlarında oluşan zararlardan bilginiz var mıdır?

2- Adana ve ilçelerindeki tarım alanlarındaki zarar ve ziyanın maddi boyutu nedir; kaç çiftçimiz mağdur olmuştur?

3- Bu mağduriyetlerin giderilmesi düşünülmekte midir?

4- Mağdur olan çiftçilerimizin kaçı Tarım Sigortası yaptırmıştır? Zarar ve ziyanın oluştuğu ekili arazilerin ne kadarı Tarım Sigortası kapsamındadır?

,