ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana ve Türkiye deki işsizlik hakkında
16/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Türkiye’nin en önemli problemlerinden olan ve son yıllarda giderek daha da ağırlaşan işsizlik sorunu maalesef bitmiş değildir. İlk iktidar döneminizden önce “Her yıl 1 milyon insana iş” sözü vermenize rağmen aradan 9 yıl geçmiş ancak bu sözleriniz sadece bir vaat olarak kalmamış, dahası var olan sorun daha da kökleşmiştir.

Bu süreçte şimdi bir de yeni bir bilgi kirliliği üretilmekte, çözeme kavuşturulamayan sorunun suçlusu olarak işsiz vatandaşlar gösterilmeye çalışılmaktadır. ‘İş var çalışan yok’, “iş var ama vatandaş beğenmiyor’, ‘İş var ama vasıflı eleman yok’ gibi bu ve buna benzer söylemler geliştirildiği dikkat çekmektedir.

Söz verilmiş olunmasına karşın İktidarınız döneminde işsizlik oranları tek haneli rakamlara bir türlü indirilememiştir. Şayet TÜİK raporları doğru ise, Türkiye geneli işsizlik oranları şöyledir: 2007’de 9,9, 2008’de 11,0, 2009’da 14,0 ve geçen yıl ise 11,9 dur..

Seçim bölgem olan Adana’daki işsizlik ise sürekli artmaktadır. 2006 yılında yüzde 16,2’ye ulaşan işsizlik oranı, burada durmamış ve her yıl hızla artarak 2009’da yüzde 26,5’lik orana çıkmak suretiyle tarihi rekor kırmıştır.

Partinizin, başta şahsınız olmak üzere Hükümet temsilcilerinin ve bu arada aynı dili konuşturmaya başladığınız ilgili kamu kurum temsilcilerinin ifadelerine göre, sürekli artan işsizlik sorununun temelinde var olan bu tablo ‘vasıflı eleman sıkıntısı’ndan kaynaklanmaktadır.

Oysa böylesi bir yaklaşıma, iddiaya katılmak mümkün değildir. Milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırı altında inim inim inlediği bir Türkiye gerçeğinde hangi insan çalışmak, para kazanmak, ailesini geçindirmek istemez? Dolayısıyla geçici birkaç haftalık ve de açlık sınırı altındaki ücretler nedeniyle zaman zaman ortaya çıkan sınırlı işgücü talebine işsiz insanlarımızın olumlu cevap vermemesi gibi çok onurlu ve haklı bir tepkiyi istismar etmek, acımasızlıktır, insansızlıktır. Şayet iddianızı doğru kabul ediyorsanız, çalışkanlığı ile nam salmış aziz milletimizin evlatlarını ‘tembel’ olarak görüyorsunuz demektir ki, bunu asla tasvip edemeyiz.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana’da ve ülke genelinde 2010 yılında toplam işçi, eleman açığı ne kadardır?

2- 2010 yılında Adana’da ve ülke genelinde bu açığın ne kadarı ‘vasıf’ gerektirmekte idi ve vasıflı eleman açığının ne kadarı karşılanmıştır?

3- 2010 yılında Adana’da ve ülke genelinde İş-Kur’a ‘işi beğenmiyorum’ diyen vatandaş sayısı kaçtır?

4- Şayet işsizlik sorununun temelinde vasıflı eleman açığı var ise, 9 yıllık iktidarınız döneminde vasıflı işgücü oluşturmak için hangi çalışmalar yapılmış ve vasıflı işçi sıfatını kazanan vatandaşlarımızın sayısı ne olmuştur?

5- “Yılda 1 milyona iş” vaadinizi neden gerçekleştiremediniz?

6- İşsizlik sorununun çözümü için bundan sonra hangi vaat ve çalışmalarınız olacaktır?

,