ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Milli Eğitim Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

2- Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?

3- Anılan dönemde Adana’da il genelinde yapılan yatırımların yıllara ve ilçelere göre dağılımı nasıldır?

4- Adana ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?

5- Bakanlığınız yatırım programındaki Adana ili projeleri için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?

6- Bakanlığınızca anılan dönemde Adana ilinde ne kadar okul ve eğitim merkezi açılmıştır? Açılan okulların ne kadarı Bakanlığınız bütçesinden, ne kadarı da hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanmıştır?

7- 2002-2011 döneminde Bakanlığınızca tayin ve atama yoluyla Adana’da görevlendirilen öğretmen sayılarının yıllara göre dağılımı nasıldır?

8- Halen ilde görevli öğretmenlerin ülke genelinde görevli öğretmenlere oranı nedir? Sizce bu oran yeterli midir?

9- Bakanlığınızca 2011 yılı Adana ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?
,