ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Akkuyu Nükleer Santral Güvenliği hakkında
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Mersin-Akkuyu’da kurulacak olan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesinin 2018’de devreye alınması planlanırken, Rusya Devlet Başkanı aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur:

''Nükleer santral doğru yapılırsa sorun olmaz. Akkuyu doğru yönetilecek. Akkuyu'daki proje güvenlik yönünden Japon santrallerinden çok farklı bir santral. Japonya'da olanlarda güvenlik anlamında ilave tedbire gerek yok. Deprem her şeye zarar verebiliyor. İnşaatın yapılacağı konum önemlidir. Biz deprem bölgelerinde de nükleer santral inşa ettik, deneyimliyiz. Bu proje son derece ilginç bir projedir. Türk dostlarımızın menfaatine olan bir projedir."


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Akkuyu’da yapılması planlanan santralde hangi ilave önlemler alınacaktır? Japonya’daki santrallerden farklı olarak hangi güvenlik önlemleri alınacaktır?

2- Alınacak önlemler proje maliyetinde ne kadarlık bir artış meydana getirecektir?

3- Bu artış elektrik alım fiyatlarında ilave bir yük getirecek midir? Getirecekse bu yük ne kadar olacaktır?

4- Rusya yapmış olduğu santralleri hangi depren bölgelerine kurmuştur? Bu bölgelerde deprem meydana gelmiş midir? Geldi ise bu depremlerin şiddeti ne olmuştur? Bu depremlerden bir zarar görmüş müdür?


,