ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Kültür ve Turizm Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

2- Bu tutarın aynı dönemde Bakanlığınızın ülke genelinde yaptığı toplam yatırım tutarı içindeki payı nedir?

3- Anılan dönemde yapılan yatırımların yıllara ve ilçelere göre dağılımları nasıldır?

4- Aynı dönemde Adana ilinde ne tür kültürel etkinliklerde bulunulmuştur ve bu etkinlikler için ne kadar ödenek harcanmıştır?

5- Adana ili için Bakanlığınız yatırım programına alınıp da uygulanmayan proje veya projeler var mıdır? Varsa bu projeler hangileridir? Uygulanmama gerekçeleri nelerdir?

6- Bakanlığınız yatırım programındaki Adana iline ait projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?

7- Bakanlığınızca Adana ilinde istihdama yönelik olarak açılan tesis veya tesisler var mıdır? Var ise bu tesisler hangileridir? Söz konusu tesislerin Adana istihdamına ne kadar katkısı olmuştur?

8- Bakanlığınız 2011 yılı programında Adana ili için ne tür yatırımlar veya etkinlikler yer almaktadır? Bu yatırımlar veya etkinlikler için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?


,