ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Sağlık Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Yapılan bu yatırımların toplam ödenek tutarı ne kadardır?

2- Yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

3- Söz konusu dönemde Adana ilinde kaç tane hastane ve sağlık merkezi hizmete açılmıştır?

4- 2002-2011 yıllarında Adana iline atanan veya tayin olan personel ile ilden tayin olan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan sağlık personelinin yıllara göre dağılımı nasıldır?

5- Halen Adana ilinde kişi başına düşen doktor sayısı ne kadardır? Adana ilinde görevli doktor sayısının nüfus oranına göre Türkiye sıralamasındaki yeri nasıldır?

6- Adana ilinde faaliyet gösteren hastanelerin yatak kapasitesi ne kadardır? Bu kapsamda Adana ilinin Türkiye sıralamasındaki yeri nedir?

7- Adana için Bakanlığınız yatırım programındaki projeler için ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? Kullanılmayan ödeneklerin gerekçesi nelerdir?

8- Bakanlığınızca 2011 yılı Adana ili yatırım programında ne tür yatırımlar yer almaktadır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

,