ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana da verilen maden arama izinleri hakkında Enerji Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana ili sınırları içinde kaç adet maden arama ve işletme ruhsatı başvurusu olmuştur? Bu başvuruların kaçının ruhsat talebi uygun bulunmuştur? Verilen ruhsatların yıllara göre dağılımı nasıldır?

2- Verilen maden arama ve işletme ruhsatları toplam ne kadar alanı kapsamaktadır?

3- Verilen maden arama ve işletme ruhsatları ile kapsadıkları alanların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

4- Verilen ruhsatların kapsadığı alanların ne kadarı ormanlık alanlardan oluşmaktadır?

5- Bakanlığınız döneminde verilen ruhsatlara istinaden kaç işletme faaliyete geçmiştir? Halen kaç adet işletmede madencilik faaliyeti sürdürülmektedir?

6- Bu işletmelerin ildeki istihdama katkısı ne düzeydedir?

7- Bakanlığınız döneminde verilen maden arama ve işletme ruhsatlarından ne kadarı el değiştirmiştir?

8- Yapılan ruhsat devirleri sonucunda ruhsat alanlarının bir bölümünün yabancı ortaklı şirketlerin eline geçtiği iddiaları doğru mudur?

9- Doğru ise, halen ruhsat sahibi işletmelerden kaçı yabancı ya da yabancı ortaklıdır? Bu şirketler hangileridir?

,