ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana depremzedelerden para talebi hakkında
29/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Adana’da 1998 yılında meydana gelen şiddetli depremde 150’ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın vatandaşımız ise yaralanmıştı. Aynı depremde binlerce konut ise oturulamaz hale gelmişti. Devletimiz ise bu felakette hasar gören konut sahiplerine değişik tutarlarda maddi yardımda bulunmuştu.

Şimdi ise yapılan yardımların vatandaşlarımızdan geri talep edildiği hatta üzerine ayrıca faiz ilave edildiği bildirilmektedir. O depremde mağdur olan vatandaşlarımız, kendilerine sağlanan maddi yardımın geri ödemesiz olduğunu belirtmektedirler.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Bahse konu depremde Adana’da hasar gören konut sahiplerine verilen maddi yardımın geri ödenmesinin istendiği doğru mudur?

2- Bu yardımlar o dönem borç olarak mı, kredi olarak mı verilmiştir?

3- Toplam kaç vatandaşımızdan geri ödeme yapması istenmektedir?

4- Geri ödenmesi istenen yardım miktarı toplam ne kadardır?

5- Geri ödenmesi istenen maddi yardım tutarına yani ana paraya ayrıca faiz ilave edildiği doğru mudur?
,