ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ne tür yatırımlar yapılmıştır? Bu yatırımlar için harcanan toplam ödenek miktarı ne kadardır?

2- Anılan dönemde Bakanlığınızca Adana iline yapılan harcamaların aynı amaçlarla ülke genelinde yapılan harcamalar içindeki payları yıllara göre nasıl değişmiştir?

3- Bakanlığınızca anılan dönemde Adana iline hangi tür eserler kazandırılmıştır?

4- Bakanlığınızın 2011 yılı Adana ili yatırım ve hizmet programı nasıldır? Bu amaçla ne kadar ödenek tahsisi yapılmış ve bu ödeneğin ne kadarı harcanmıştır?

,