ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Adana ya yapılan yatırımlar hakkında Maliye Bakanına sorular
28/03/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Adana ilinde AKP iktidarları döneminde diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Bakanlığınızca yapılan yatırımların da yetersiz kaldığı iddialarıyla ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak vatandaşlarımız cevaplarınızı merak etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2002-2011 yılları arasında Bakanlığınızca Adana iline ayrılan yatırım bütçeleri ile ilin GSYİH’ya olan katkılarının yıllara göre değişimleri nasıl olmuştur?

2- Anılan dönemde Adana ilinin milli gelire katkısı ve aldığı yatırım bütçeleri açısından 81 il içindeki yeri yıllara göre nasıl gerçekleşmiştir?

3- Adana ilinin AKP iktidarları döneminde hak ettiği yatırım bütçesini alamamasının gerekçeleri nelerdir?

4- Aynı dönemde Adana ili sınırları içerisinde Hazineye ait ne kadar arazinin yabancı gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılmıştır?

5- Bakanlığınızca 2002-2011 yılları arasında resmi yatırım bütçeleri dışında hangi amaçlarla toplam ne kadar ek ödenek tahsisi yapılmıştır? Bunların yıllara göre değişimi nasıldır?

6- Bakanlığınızın 2011 yılı Adana ili yatırım programı nasıldır? Bu amaçla ne kadar ödenek tahsisi yapılmış ve bu ödeneğin ne kadarı harcanmıştır?

,