ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
S����zl���� Soru �����nergeleri > Komisyon Çalışmaları

Komisyon Çalışmaları

İhtisas Komisyonu Çalışmaları:

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu (Tutanaklı çalışma süresi)

-

12 saat 16 dakika, 190 sayfa tutanak