ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Genel Kurul Sorular���� > Tankut, Sertifikalı fidan prim ödemelerini ve Aşağı Seyhan Ovası Sulama Projesinin ne zaman biteceğini de sordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 3. Yasama Yılı
22. Birleşim 26/Kasım /2008 Çarşamba
Tankut, Sertifikalı fidan prim ödemelerini ve Aşağı Seyhan Ovası Sulama Projesinin ne zaman biteceğini de sordu.
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, sertifikalı fidan üreticilerimiz aylardan beri Hükûmetinizin taahhüt ettiği primleri bir türlü alamamış ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Başta sertifikalı fidan primleri olmak üzere diğer prim ve ödemeleri ne zaman yapacaksınız?
Diğer bir sorum: Şu an Adana ilimizin 527 bin hektar sulanabilir arazisi olmasına rağmen bunun ancak yüzde 40'ının sulanabildiği malumunuzdur. Sulamaya elverişli olduğu hâlde sulanamayan bu arazilerimiz büyük ürün ve istihdam kaybına neden olmaktadır. Sulanamayan arazilerin önemli ölçüde sulanabilmesine hizmet edecek olan Aşağı Seyhan Ovası Sulama Projesi yıllardan beri bir türlü gerçekleştirilememiştir. Tarımsal üretimimize çok önemli katkı sağlayacak olan bu projenin kısa zamanda gerçekleşebilmesi için Hükûmet olarak herhangi bir çalışmanız mevcut mudur? Teşekkür ediyorum.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, sertifikalı fidan, tohum kullanımıyla ilgili bu yıl içerisinde 112 milyonluk bir tahakkuk var, şu an itibarıyla 90 milyon YTL'si işlemleri tamamlananlar, tahakkuku yapılanlar ödendi. 22 milyon YTL bu fasılla ilgili olarak ödenecek para var. Bunlar da işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ödenecek.
Yine Sayın Tankut'un Adana'yla ilgili olarak, Aşağı Seyhan sulaması ve Adana'daki DSİ yatırımlarıyla ilgili sorduğu bir soru var. 2003 yılında DSİ'nin Adana'daki yatırım tutarı 7,5 milyon YTL, 2004, 2005, 2006, 2007'de 30 milyon YTL ve 2008 yılında da 52 milyon YTL'dir. Yani hem orada hem başka yerlerde sulama bizim için son derecede önemli ve sulama yatırımlarını biz son derecede önemsiyoruz. Orada da büyük bir hızla sulama yatırımlarına devam edilmektedir.
,,