ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� S.�����.(Cevaplanan) > Gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni


27/06/2008


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Merrill Lynch Türkiye Genel Müdürü Kubilay Cinemre tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’de 2006 yılında 42 bin olan yüksek varlıklı kişi sayısı 2007 yılında yüzde 17.5 oranında artarak 50.000 e yükselmiştir. Merrill Lynch ve Cap Gemini Ernst&Young tarafından hazırlanan “2002 Dünya Servet Raporuna” göre, Türkiye’de 30.000 dolar milyoneri bulunuyordu. Buna göre AKP’nin iktidara geldiği yıldan bu yana Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı yüzde 66.6 oranında artış göstererek 30.000 den 50.000 e çıkmış bulunmaktadır.

Bugün memurlarımızın ve işçilerimizin önemli bir bölümü o denli yoksuldur ki aldıkları maaşın yarısı ancak karınlarını doyurmaktadır. Artan gıda fiyatları ve kira, yoksulluk içerisinde kıvranan çalışanlarımızın harcamalarının neredeyse yüzde 90’nına ulaşmış, son aylarda yükselen enflasyon zorunlu giderleri katmerleştirmiştir.

Yıllarca bir yanda geçimini sağlamak, diğer yanda memleket hizmetine katkı vermek için ömür tüketmiş emeklilerimizin durumlarını, medyaya kadar yansıyan maaş sıralarında, ucuz ekmek almak için sabahın erken saatlerinde girilen kuyruklarda, toplu taşıma ücreti vermemek için yürünen uzun yollarda görmek mümkündür.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bu raporu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zengin sayısının artması ama fakirleşen kesimin daha çok artması sizi rahatsız ediyor mu? Ekonominin ve Ülkenin yanlış yönetildiğini düşünüyor musunuz?
2- Gelir dağılımındaki bozukluk ve adaletsizliğin neden olduğu çaresizlik ve gerilimin endişe verici boyutlara ulaştığını biliyor musunuz?
3- Nüfusumuzun, toplam gelirden en az payı alan yüzde 20’lik bölümüyle, en çok payı alan yüzde 20’lik grubu arasındaki gelir uçurumunun sekiz kat artmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
4- Açlık sınırının da 1000 YTL’ye yaklaştığı düşünülürse, milyonlarca dar gelirli, memur, işçi ve emeklinin açlık tehlikesi ile yüz yüze bir yaşam mücadelesi verdiğini, ülkenin her tarafını gezerken görebiliyor musunuz?
5- Daha 2007 yılının Aralık ayında memurların yüzde 28,4’ü açlık sınırının altında maaş alırken, şimdi memurların yüzde 42,5’inin açlık sınırında yaşamaya başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
6- Bu olumsuz tablo karşısında çalışanlarımızın ve özellikle emeklilerimizin açlık ve yoksulluk sınırını aşabilmeleri için önemüzdeki ay ve yıllarda hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

,