ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > İnternet erişim ücretlerine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni


27/06/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın BİNALİ YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yayınladığı bir rapora göre, üye ülkeler arasında saniyede megabit ücreti bakımından en ucuz genişbant internet hizmetinin Japonya, en pahalısının ise Türkiye'de bulunduğu belirtilmektedir.

Japonya'da kullanıcıların 100Mbps hızıyla bağlandıkları ve bunun OECD ortalamasının 10 katından fazla olduğu kaydedilen raporda, saniyede megabit ücreti bakımından 0,22 dolarla en düşük fiyatın Japonya'da, en pahalısının da 81,13 dolarla Türkiye'de bulunduğu belirtildi. Bu fiyatla bir Türk vatandaşı bir Japon'dan aynı byte için tam 368 kat daha fazla ödemektedir.

OECD raporunda, ABD'de saniyede megabit açısından en ucuz genişbant bağlantısının 3,18 dolar, İngiltere'de 3,62 dolar olduğu belirtilerek, Japonya'daki fiber optik ağ sayesinde kullanıcıların veri indirebildikleri hızda veri de iletebildikleri ifade edilmiştir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- OECD ülkeleri arasında en pahalı internet hizmetinin ülkemizde olduğunu biliyormusunuz?

2- Ülkemizin gelir seviyesinin düşük olmasına rağmen, gelir seviyesi yüksek olan ülkelerdeki fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla internete erişilmesi sizi rahatsız ediyor mu?

3- Bu fiyatların ülke gerçekleri ve OECD kıstasları dikkate alınarak makul seviyelere çekilmesi konusunda girişimlerde bulunacak mısınız?

4- Hız ve kapasitenin önemli olmadığı ve sadece internete bağlanmayı düşünen düşük gelir seviyesindeki vatandaşlar için ücretsiz veya en fazla 10.-YTL/ ay civarında bir tarife seçeneği oluşturulabilinir mi?

,