ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� S.�����.(Cevaplanan) > Milli Piyango İdaresinin satışına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni


14/07/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliBakanlığınıza bağlı Milli Piyango İdaresi’nin de satılması konusunda hazırlıkların sürdüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanı Sayın Metin Kilci’nin son yaptığı açıklamalarından anlaşılmaktadır. Bu konuda bazı hususların aydınlatılmasında ve kuşkuların dağıtılmasında fayda görmekteyiz. “Talih Kuşu” olarak ta adlandırılan ve değişik isimlerle Cumhuriyet döneminden beri günümüze kadar varlığını sürdüren Milli Piyango, düzenlediği çeşitli oyun ve iştiraklerden elde ettiği gelirlerle bir çok kuruma ciddi miktarlarda kaynak aktarmaktadır. 2007 yılı bilançosuna göre aktif varlıklar toplamı 493.000.000 YTL olan MP’nin aynı dönemdeki kamu payı aktarımı da 314.400.000 YTL’dir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Milli Piyango’yu satma yöntemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Lisans devri satışı mı yoksa hasılat bölüşümüne dayalı bir satış mı olacaktır?

2- Daha önceki peşin satışlarınız dikkate alındığında, yılda 300.000.000 YTL’nin üzerinde kamuya kaynak aktaran bir kurumun heba edileceği, başka bir ifade ile altın yumurtlayan tavuğun kesileceği kaygısını nasıl gidereceksiniz?

3- Hasılat bölüşümüne dayalı bir satış olacak ise, şimdiye kadar kamuya aktarılan kaynak miktarlarının azalmayacağı garantisini verebilir misiniz?

4- Milli Piyango İdaresi’nin; kamu kurumu yada kamu yararına çalışan kurumlara aktardığı gelirlerini kar mı, yoksa zarar olarak mı görüyorsunuz?

5- Şayet ‘kar’ olarak görüyorsanız, kamuya böylesine ciddi kaynaklar sağlayan kurumun satılmasının gerekçesi nedir? Hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır?

,