ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Okulların su ve elektriklerinin kesilmesine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

16/10/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliBirkaç gün önce 432 bin öğrencinin eğitim gördüğü Adana’da ilköğretim ve liselerin yaklaşık 2 milyon 990 bin YTL borcunu tahsil edemeyen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ekipleri, elektrikleri kesip, sayaçları mühürlemeye başlamıştır. Ayrıca TEDAŞ’ın elektriği kesilecekler listesinde 270 okulun olduğu öğrenilmiştir.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi ve velilerimizi zor durumda bırakan, eğitim hizmetlerinin aksatan su ve elektrik kesintilerinden haberiniz var mıdır?

2- Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için devletin kendi eğitim kurumlarına bu tür giderler için yeterli ödenek ayrılmamakta mıdır? Eğer ayrılmıyorsa gerekcesi nedir?

3- Siz elektiriği kesik bir okula çocuğunuzu eğitim için gönderir misiniz?

4- Okulların elektiriğinin kesilmesi emri hangi bakanlığınız veya kurumunuz tarafından verilmiştir?

5- Gündüzlerin kısaldığı ve çoğu okulda ikili eğitimden dolayı akşam 18:00 kadar eğitim görüldüğü bir ortamda, çocukların eğitim hakkından mahrum kalması sizleri rahatsız etmeyecek midir? Bu karanlık ortamda olabilecek kazalardan, yaralanacak çocuklardan dolayı hiç vicdan azabı çekmeyecek misiniz?

6- Elektriği kesilen okullarda tüm işlemlerin internet üzerinden yapıldığı için kesintiye uğradığını, teknoloji sınıflarındaki bilgisayarların çalışmadığını, telefonların çalışmadığını, ısıtma cihazlarının çalışmadığını, hidroforların çalışmadığı için üst katlara suyun çıkmadığını ve tuvaletlerin kullanılamadığını ve temizliğin yapılamadığını biliyor musunuz?

7- Ülke genelinde benzer şekilde TEDAŞ’a borcu olan okul sayısı ve toplam borç miktarları nedir?
8- TEDAŞ’a borcu olup da ödeme yapmayan kaç AKP’li belediyenin elektriği kesilmiştir?

,