ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� S.�����.(Cevaplanan) > Bir yayındaki MUTA nikahıyla ilgili bilgiye ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

26/11/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Newsweek Türkiye'nin haberine göre; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed döneminde yasaklandığı gerekçesiyle bugüne kadar hiçbir Sünni din adamının mutaya cevaz vermediği veya serbest olduğuna ilişkin üzerinde uzlaşılan bir çalışmaya imza atmadığından bahsetmektedir.

İslam tarihi boyunca Şii ve Sünni din alimleri arasında en hararetli tartışma konularından biri olan “muta (faydalanma, menfaat) nikâhı,” Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde ve başka kaynaklarda, özetle “kadın ve erkek arasında belli bir maddi bedelle, belli bir süre için yapılan bir tür geçici evlilik olarak” tanımlanıyor.

Ancak Türkiye’nin en yetkili dini otoritesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) bir grup ilahiyatçıya hazırlattığı “Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir” adlı çalışma, mutayı yeniden tartışma konusu haline getirmektedir.

Kitapta, “Ehl-i Sünnet’e mensup âlimlerden ve özellikle sahabeden bazılarına göre müt’a nikâhı caizdir, onu Hz. Peygamber değil ikinci halife yasaklamıştır” denmesi mutaya izin verildiği yorumlarına yol açmaktadır.
.
Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Muta nikâhı ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi görüşü nedir?

2- Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı çalışmadan haberdar mısınız? Eğer haberdar iseniz bu konudan rahatsız oldunuz mu?

3- Bu konu hakkında neler yapmayı düşünüyorsanız? Bu yayınların toplatılması konusunda talimatınız olacak mıdır?

,