ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Aile hekimliği uygulamalarındaki sorunlara ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni27/01/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Bildiğiniz üzere Adana ilimizde 21 Mayıs 2008 tarihinde Aile Hekimliği pilot uygulamasına başlanmıştır. Bu geçen süre içerisinde bir çok problemle karşı karşıya kalınmıştır. Bilgisayarlarına yüklenen program ile birlikte Aile Hekimlerinin sözleşme yaptığı nüfusun da ellerinde olması gerekirken, sözleşmelerde belirtilen sayının çok altında bir nüfus bulmuşlardır.

Hekimlere kullanmaları için yüklenen AHBS programından şimdiye kadar herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Bu ay başında ise aile hekimi başına 100 TL + KDV istenmişitr. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı olarak 2004 yılında aile hekimliği uygulamasında aile hekimlerinin kullanabilmesi için bir firmaya program yazdırılmış ve birçok ilde bu program teknik destek ile birlikte aile hekimleri tarafından kullanmakta idi.

Bazı aile hekimleri yaptıkları araştırmalarda kaydettikleri hiçbir verinin bakanlığa gönderilmediğini öğrenmişlerdir. Şimdi birçok aile hekimi bakanlığın ücretsiz programına geçmek için başvuruda bulunmuştur. Ancak hemen hemen tüm aile hekimlerinde çok büyük bir güvensizlik olup, özellikle verilerin bakanlığa gönderilmemesinden çekinmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Aile Hekimliği’nin uygulandığı pilot illerde bu güne kadar yaşanan sorunlardan haberdar mısınız? Şayet belirtilen sorunlardan bilginiz var ise, halen sistemin uygulandığı pilot illerde hangi önlemleri aldınız?

2- Adana Sağlık Müdürlüğü uygulamanın başlangıcında, programlar konusunda (özellikle Bakanlığın ücetsiz programı olduğu ve kullanmanın önünde yasal hiçbir problem bulunmadığı halde) hekimleri niçin bilgilendirmemiştir?

3- Sağlık Bakanlığının Adana'da programla ilgili olarak bilgilendirme olmaksızın kişi başına 100 TL + KDV istendiğinden haberiniz var mıdır? Bu talep mevzuata uygun mudur?

4- Bu konuda herhangi bir ihmal var mıdır? Eğer varsa ilgililer hakkında herhangi bir idari işlem başlatacak mısınız?

5- Aile Hekimlerine ait mevcut bilgisayar programının datalarının, bilgisayar programlarını değiştirecek aile hekimlerine verilip verilmeyeceği konusundaki şüphelerini nasıl gidereceksiniz?

6- Yeni programı kullanacak aile hekimlerinin eski programlarında sahip olduğu verilerin eksiksiz olarak yeni programa aktarılmayarak usulsüzlük yapılması durumunda ne gibi müeyyideler uygulanacaktır?

7- Adana Sağlık Müdürlüğü tarafından datalar bakanlığa ne zaman gönderilecek ve data kaybının olmayacağı konusunda nasıl bir çalışma ile güvence verilecektir?

8- Aile Sağlığı Merkezlerinde çalıştırılacak personelin temini ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmakta mıdır?

9- Aile Sağlığı Elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

10- Aile hekimliği pilot uygulamalarında, ikinci bir Aile Sağlığı Elemanına mutlak ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Katılıyorsanız bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma var mıdır?

,