ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� S.�����.(Cevaplanan) > SGK'nın sağlık kuruluşlarına yaptığı ödemelerin denetimine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

17/02/2009


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan bazı haberlerde; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Fatih Acar’ın, "Ankara'da 14 hastanede 2.2 milyar TL'lik usulüne uygun olmayan bir ödeme yapıldığını tespit ettik. 36 kutu solüsyon yerine 54 bin kutu, 3 adet grafik çekilmesi gerekirken, 35 bin çekildi gösterilmiş, 220 ölmüş hastaya reçete düzenlenmiş" şeklinde ifadeleri bulunmaktadır.

Yine Acar’ın; “Bu aydan itibaren sağlık merkezleri 31 ilde faaliyet gösterecek. 31 ilde kurumsal raporları değerlendirerek sağlık harcamalarındaki sapmaları tespit ederek uygun olmayan harcamaların önüne geçmiş olacağız. Nihai anlamdaki hedefimiz elektronik ortamda denetimi çok büyük oranda gerçekleştirecek altyapıyı kurmaktır.” ifadeleri bulunmaktadır.


Bu hususlar çerçevesinde;
1- Bakanlık olarak bu şekildeki yolsuzlukların diğer illerde de yapılıp, yapılmadığı konusunda bir çalışma yaptırdınız mı?
2- Bu yolsuzluklarda adı geçen Ankara’daki 14 hastanenin isimleri nelerdir? Bu hastaneler hakkında ne tür işlemler yapılmıştır? Bu hastanelerin SGK ile sözleşmeleri devam etmekte midir?
3- Özel hastaneler ile yıllardır SGK’nın anlaşması olduğuna göre daha önceki yıllarda ve özellikle son 5 yılda bu ve benzeri yolsuzluk olayları olmuş mudur?
4- 31 ilde faaliyet gösterecek olan bu kontrol sistemi bugüne kadar niçin kurulmamıştır?
5- Bu tür yolsuzluklardan SGK olarak toplam ne kadarlık bir fazla ödeme yapılmıştır?

,