ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > TEKEL'in sigara fabrikaları ve TAPDK yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

25/02/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan bazı haberlerde; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin (TEKEL) özelleştirmeden önceki bazı sigara fabrikalarında gerek malzeme alımlarında ve gerekse yaptırılan bazı işlerde büyük şaibe içeren, usulsüz işlemler yapıldığı konularında ciddi açıklamalar bulunmaktadır.

Bazı sigara fabrikalarının yedek parça ihtiyaçlarının sürekli tek firma üzerinden temin edildiği, milyonlarca adetteki sigara kutusunun yüksek fiyata başka bir firmaya yaptırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca bu yanlışlıkların değişik ortamlarda dile getirildiği halde yönetim tarafından herhangi bir işlem yapılmadığına da dikkat çekilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Geçtiğimiz yıllarda Tekel Sigara Fabrikalarında yaşanmış olan bu ve benzeri usulsüzlükler doğru mudur?

2- Eğer doğru ise bu konularla ilgili olarak sorumlular hakkında soruşturma açtırılmış mıdır? Soruşturma başlatılmış ise herhangi bir sonuca varılmış mıdır?

3- Bu konulardan dolayı açılan dava ve soruşturmalar sonucunda ceza almış yöneticiler var mıdır?

4- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı olarak atanmış olan Kazım ÇALIŞKAN’ın görev süresi 5 yıl olmasına rağmen, görev süresi dolmadan ayrılmasının nedeni nedir?

5- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Kazım ÇALIŞKAN ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Eray ATAY ile ilgili Başbakanlık Kamu Personeli Etik Kurulunda her hangi bir inceleme dosyaları var mıdır? Eğer varsa bu dosya veya dosyaların içerikleri nelerdir?

,