ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > MEB usulsüz öğretmen atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

17/02/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde; Milli Eğitim Bakanlığının 28.06.2008 tarihinde yaptığı Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavına katılmadığı halde bazı okullara çok sayıda kişinin atamasının yapıldığından bahsedilmektedir. Ayrıca bu şekilde çok sayıda usulsüz atama haberlerinin gittikçe arttığı da bilinen bir gerçektir.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan listeye göre yazılı sınava ve mülakata girmediği halde bazı öğretmen adaylarının Anadolu Lisesi İngilizce branşına ataması yapıldığı, ayrıca mülakat sınavına girmediği halde yine bazı İngilizce öğretmen adaylarının ataması yapıldığı belirtilmektedir. Yine bazı öğretmen adaylarının ise yazılı sınava girmediği halde mülakat sınavına çağrıldığı ve İngilizce öğretmeni olarak atamasının yapıldığı belirtilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Basında çıkan bu atamalar ile ilgili haberler doğru mudur?

2- Bu atamalar bakanlık yönetmelikleri ve usulune uygun olarak yapılmış mıdır?

3- Eğer usulsüz atamalar yapılmış ise bu atamaların iptal edilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

4- Eğer bu atamalar hatalı ise bu neden kaynaklanmıştır? Bu atamaları yapanlar veya yapılmasına neden olanlar hakkında bir soruşturma açtırdınız mı? Eğer açtırdıysanız bu konudan veya daha önceki benzer olaylardan ceza almış personeliniz var mıdır?

5- Bu hatalı atamaların, bundan sonra yapılacak tüm atamaları şaibeli hale getireceği endişelerini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?

,