ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Bilgisayar programcılığı mezunlarının değerlendirilmesine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

25/02/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Türkiye’deki bir çok kamu kurum ve kuruluşlarına belli dönemlerde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla memur ataması yapılmaktadır. Ayrıca gelişen teknoloji ve çağımızın gereği olarak çoğu kamu ve eğitim kurumlarında bilgisayar ve bilişim sektörüne olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Her yıl Bilgisayar ve Bilişim bölümlerinden yaklaşık 20.000 kişinin mezun olmasına rağmen ÖSYM tarafından yapılan, kamu kurum kuruluşlarına ilk defa yapılacak atamalarda verilen kadroların çoğunda Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) ismiyle nitelendirilen bilgisayar başı memur işlerine Bilgisayar Programcılığı mezunlarından yalnızca 9 - 10 kadro kontenjanı verilmesi ise kabul edilemez bir çelişkidir.

Ayrıca 1 ayda alınan MEB den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasıyla, 2 sene içerisinde büyük zorluklara katlanarak alınan bilgisayar bölümü önlisans diplomalarının memur alımlarında eşit değerlendirilmesi büyük haksızlıktır.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Bilgisayar Programcılığı mezunlarına yapılan bu uygulama bir haksızlık değil midir?

2- Bilgisayar Programcılığı mezunlarının atama işlemleri ile ilgili bu ve benzer sorunlar nasıl çözülecektir?

3- 2009 ve sonraki yıllarda yapılacak olan yerleştirmelerde 3249 kodlu Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama branşına daha fazla kadro verilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

,