ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana'da bir hastanede işten çıkarılan işçilere ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

17/04/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliSeçim bölgem olan Adana’da son günlerde ortaya çıkan bir sorun hemşehrilerimizi ciddi şekilde tedirgin ve rahatsız etmektedir. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 4 ay önce göreve gelen yeni Başhekim yönetimindeki Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bu hastaneye bağlı Fatma Kemal Timuçin Kalp Merkezi ve Seyhan Uygulama Hastanesi’ndeki değişik birimlerde temizlik hizmeti veren özel firmaya bağlı olarak çalışan 516 işçiden 166’sının çıkışı verilmiştir.

Tasarruf gerekçesi öne sürülerek yapılan bu işten çıkarma kararı işçileri ve ailelerini ve elbette Adana kamuoyunu rahatsız etmiştir. İşçiler günlerdir Numune hastanesi önünde eylem yapmakta, gözyaşı dökmekte ve kararın geri alınmasını istemektedirler. Çünkü açlık sınırı altındaki 570 liralık maaşı bile ‘servet’ kabul edip alın teri ile ekmeğini kazanan bu işçilerin yaşanan ekonomik kriz sürecinde başka gidecek bir yerleri yoktur. Bize göre haksız ve adaletsiz olan, yaşanan derin ekonomik kriz ortamında Adana ve ülke gerçeği ile örtüşmeyen bu uygulamanın seçim sonrasına denk getirilmesi ise ayrıca sorgulanmakta ve soru işaretlerine neden olmaktadır. Bu uygulama için aslında daha önceleri karar alındığı ancak bilinçli olarak yerel seçim sonrasına ertelendiği ihtimali ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca işten çıkışı kararlaştırılan işçilerin tespitinde iktidar partisine yakın olmayanların tercih edildiğine yönelik iddialar oldukça ilginç ve manidar, bir o kadar da düşündürücüdür.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bakanlığınıza bağlı Adana’daki hastanelerde yaşanan bu sorunlardan haberdar mısınız?
2- Ağır ekonomik kriz ve işsizliğin çığ gibi arttığı bir ortamında böylesi bir tenkisat kararının alınması ne ölçüde doğru bir karardır?
3- Bu tenkisat kararının işsizlikte Türkiye rekoru kıran Adana’da uygulamaya konulmasında büyük sosyal sıkıntı ve rahatsızlıklar meydana gelmeyecek midir?
4- İlk üç soruya cevabınız “evet” ise yaşanan ve yaşanacak olan mağduriyetleri giderme konusunda hangi tedbirler alınacaktır?
5- Tenkisatın gerekçesi gerçekten ‘tasarruf’ mudur? Bu karar ne zaman alınmıştır?
6- Eğer asıl gerekçe tasarruf ise bu karar neden seçim sonrasına bırakılmıştır?
7- Çıkarılacak personellerin isimlerinin tespiti nasıl ve kimler tarafından belirlenmiştir? Tenkisat kurbanlarının tespitinde siyasi bir eğilim hesabı yapılmadığı söylenebilir mi?
8- İlgili hastanelerde son 5 yılda, yıllar itibari ile yıllık kaç personel çalıştırılmıştır? Çıkışı verilen personellerin başka bir birimde değerlendirilebilme imkanları yok mudur? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

,