ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > THY'nın acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

06/05/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz ay acentelerine bir yazı göndererek, kurumda muhasebe sisteminin değiştiğini ve yeni sistemde bir süre Aktif Bank’la çalışacaklarını yazılı olarak bildirmiştir. Kurumla iş yapan Türkiye’nin her tarafına yayılmış 751 acentenin, Türkiye’de sadece 4 şubesi olan bir bankayla çalışmalarının istenmesi şaşkınlık ve endişe yaratmıştır.

Pilot uygulama bile olsa, acentelerin sadece bu banka ile çalışmaya zorunlu tutulmasını anlamaya çalışmak mümkün değildir. Acentelere gönderilen yazıda, “Şu anda test aşamasını yürüteceğiniz banka olarak Aktif Bank seçilmiş olup bankadan tarafınıza ziyaretler gerçekleşecek ve proje çerçevesinde birtakım bilgiler istenebilecektir. Konu tamamen bilgimiz dahilinde olup, banka ile tereddütsüz çalışabilir” denilmesi ile bir bankanın reklamının yapılmasını da anlamak mümkün değildir.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Bu uygulamadan haberiniz var mıdır?

2- Basında çıkan haberlere göre, bu bankanın sahibi olan holdingde CEO olarak bir akrabanızın bulunduğu, bu kararın da bundan dolayı alındığı konusundaki iddialar doğru mudur?

3- Bu çalışmanın pilot uygulama bile olsa, bir banka lehine THY tarafından bir yazı ile acentelere tavsiye edilmesi, rekabet ve ticaret etiği açısından doğru mudur?

,