ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Doğalgaz fiyatları ve ithalatına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

07/05/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliGeçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şahdeniz projesinden Türkiye'nin aldığı doğalgazın fiyatının "piyasa fiyatı ve sözleşme yükümlülükleri esas alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini" söylemiştir.

Aliyev’in doğal gaz fiyatları konusunda yaptığı bu açıklamada "Bu konuyu takip edenler 2008 yılında Türkiye’nin Rusya’dan 400 dolara, bazen 500 dolara doğalgaz aldığını bilirler. Cezayir’den 300 dolara ve daha fazlasına gaz aldığını bilirler. Bu bilgi sır değil. Geçen yıl Azerbaycan’dan ise 120 dolara alırken doğal gazın piyasa fiyatı 400-500 dolar seviyesindeydi. Bu durumda Şahdeniz konsorsiyumunun bu yüzden ne kadar büyük zarar ettiğini hesaplayabilirsiniz." ifadelerinde bulunmuştur.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Doğalgaz ithalatında ülkeler arasındaki bu yüksek fiyat farkları konusunda bilginiz var mıdır? Bu yüksek fiyat farkları neden kaynaklanmaktadır?

2- Ülkemiz doğalgaz ithalatını hangi ülkelerden yapmaktadır?

3- Bu ülkelerden son 5 yılda, yıllar itibari ile ne kadarlık bir ithalat yapılmış ve hangi fiyatlardan alım yapılmıştır?

4- Bu fiyat farklarının ortadan kaldırılması ve makul fiyat seviyelerine çekilmesi ve anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi konusunda hangi ülkeler ile karşılıklı ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

,