ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > MEB usulsüz atama iddialarına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

06/05/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde; önceki Milli Eğitim Bakanının görevden alınmasından birkaç gün önce “Bakan Onaylı” 76. Maddeye dayandırarak yaptığı çok sayıda usulsüz atamalar eğitim çalışanları tarafından bir hakaret olarak algılanmıştır.

Türkiye genelinde son günlerde yapılan usulsüz atamaların sayısı yaklaşık 350 kişiye ulaşmıştır. Yapılan usulsüz atamaların yaklaşık % 45’i İstanbul’a yöneliktir. Ayrıca Ankara, Adana, Osmaniye ve Mersin başta olmak üzere Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sinop, Trabzon, Aksaray, Bitlis, Antalya, Elazığ, Erzurum, Muğla, Van, Uşak, Manisa, Eskişehir, Bartın, Ağrı, Ordu, Aksaray, Kahraman Maraş, Karaman, Kırşehir, Kırşehir, Konya, Çanakkale, İzmir, Malatya, Hatay, Erzincan, Tokat, Yozgat illerinde bu atamalar yapılmıştır.

Yedi yıldan beri okul yönetici kadrolarının açık ilan edilmesini bekleyen on binlerce öğretmen hayal kırıklığına uğramıştır. Liyakatın, sınav kazanmanın hiçbir anlamının olmadığı bir dönem başladığı ve yandaşlıkta yeni bir çığırın açıldığı iddia ve ifadeleri ayyuka çıkmıştır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Basında çıkan bu atamalar ile ilgili haberler doğru mudur?

2- Bu atamalar bakanlık yönetmelikleri ve usulune uygun olarak yapılmış mıdır?

3- Hiçbir idarecilik deneyimi olmayan sıradan insanların okul müdürü olarak atandığı iddiaları doğru mudur? Eğer usulsüz atamalar yapılmış ise bu atamaların iptal edilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

4- Şayet bu atamalar hatalı ise niçin ve neden kaynaklanmıştır? Bu atamaları yapanlar veya yapılmasına neden olanlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise bu konudan veya daha önceki benzer olaylardan ceza almış personeliniz var mıdır?

5- Bu hatalı atamaların, bundan sonra yapılacak tüm atamaları şaibeli hale getireceği endişeleri nasıl giderilecektir?

6- Gerek Bakanlık Onaylı ve gerekse diğer yöntemlerle 2009 yılı içinde kaç atama yapılmıştır. Bu atamalar nerelere yapılmıştır?


7- Milli Eğitim Bakanlığının “bu kadar siyasallaştığı, hukuksuzluğa bu kadar bulaştığı bir dönem yaşanmamıştır” şeklindeki endişeler nasıl giderilecektir?


,