ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana'da ikinci bir üniversite açılmasına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni


08/06/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliTürkiye’nin en büyük illeri arasında ön sıralarda yer alan Adana’da ikinci bir üniversite kurulmasına yönelik çalışmaların, Hükümetiniz ve bağlı kurumlar ile Adalet ve Kalkınma Partisinin Adana Milletvekillerinin ilgisizliği ve bürokratik engeller yüzünden kesintiye uğramasından dolayı Adana kamuoyu ve Adana’ya ikinci bir üniversite kazandırarak hizmet etmek isteyenler büyük üzüntü içerisine düşmüşlerdir.

Kentimizin önemli çalışmalarına imza atan, kentimizin ticari faaliyetlerine öncülük eden, ekonomik istikrarına yönelik çaba gösteren Adana Ticaret Odası’nın eğitim alanındaki boşluğu da doldurmak üzere bu yönde attığı adımlar ne yazık ki yarıda kalmıştır. Adana Ticaret Odası (ATO) yetkililerinin kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, ATO Adana Vakıf Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili üç yıl önce başlatılan çalışmalarda bir ilerleme sağlanamamış; bu durum değerli girişimcilerimizi büyük bir hayal kırıklığına itmiştir.

ATO Başkanının açıklamasında, bütün girişimlere rağmen üniversite için henüz yer tahsisinin bile yapılamadığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı’na yapılan başvurulardan da sonuç alınamadığı, Adana Milletvekillerininde gerekli ilgi ve desteği esirgediği ifade edilmektedir. Dahası, aynı açıklamadaki “Bu çalışmanın hedefine ulaşmamasında siyaset ve kasıt olduğu yönündeki iddiaları düşünmek istemedikleri” şeklindeki bir cümle de oldukça dikkat çekmektedir.

Kentimizin ikinci bir üniversiteye olan ihtiyacı oldukça güçlü şekilde hissedilmektedir. Bu ihtiyaca binaen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile sivil toplum örgütlerinden açık destek alan girişimin, İlgili Bakanlıklardan, Hükümetinizin tasarrufundaki kurumlardan ve milletvekillerinizden gerekli ilgiyi görmemesi, değerli hemşehrilerimizi ve dolayısıyla bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana’da yukarıda sayılan sorun ve şikâyetlerden haberdar mısınız?

2- Bu girişimin kesintiye uğramasının en önemli nedenleri nelerdir?

3- Adana’nın hemen yanıbaşında Mersin ve Gaziantep’te 2.nci Vakıf Üniversitesi olduğu halde, Adana gibi metropol bir ilimizde Vakıf Üniversitesi kurma teşebbüsünün bürokratik engellerle zaafiyete uğratılması ve savsaklanması Adana ilimize yapılan bir haksızlık değil midir?

4- Bu girişimin önündeki engelleri kaldırmak ve hızla sonuçlanması hususunda bir çalışma yapılacak mıdır?

1 112 04/08/2009 27/07/2009 Cevap

,