ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ve Mersin'de yeni bir havaalanı yapımına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

17/04/2008


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın BİNALİ YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Bilindiği üzere Adana, ülkemizin en büyük kentlerinden birisidir. İklimi, coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve yerli ekonomiye önderlik etmiş sanayi kültürü ile diğer illerden ayrı bir yeri ve önemi bulunan Adana’da mevcut hava alanı, sadece bu kente değil aynı zamanda Osmaniye’ye, Kahramanmaraş’a, Mersin’e, hava şartlarının müsait olmadığı durumlarda da Gaziantep ile Hatay’a hizmet vermektedir.

Adana, adı sayılan illerin tam merkezinde olması nedeniyle, barındırdığı mevcut havaalanının yer seçiminde ne kadar isabetli olduğu da kendiliğinden anlaşılmış olacaktır.

Bu gerçeklere rağmen Mersin’e uluslar arası bir hava alanı yapılacağı hususunda girişimler olduğunu duymaktayız. Geçtiğimiz günlerde de Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen, Mersin’de yaptığı açıklamada, “Uluslararası havalimanını Adana, Osmaniye ve Hatay'a da hizmet verecek şekilde Mersin'de kuracaklarını” ifade etmiştir.

Adana’yı devreden çıkartacak şekilde Mersin’e uluslar arası hava limanı yapılması, öne sürülen gerekçelerle örtüşmemektedir. Osmaniye’nin Adana’ya uzaklığı 100 kilometre, Hatay’ın uzaklığı 190, Kahramanmaraş’ın 186, Gaziantep 206, Mersin’in ise 70 kilometre. Görüldüğü üzere Adana 4 ile en yakın olan metropoldür. Mersin ise diğer illere en uzak olanıdır. Üstelik Adana ile Mersin arasındaki mesafe sadece 70 kilometredir.

Yapılması planlanan hava limanlarının gerçek ihtiyaca dayanması, başka illeri mağdur etmemesi gerekirken, aynı zamanda projelerin israfa da kaçmaması elzemdir. Umut ederiz ki, ihtiyaç duyulan her ile bir hava alanı kurulsun. Bundan mutluluk duyarız. Ancak Adana’yı devre dışı bırakacak, konumunu zayıflatacak hiçbir girişimi makul ve mazur görmemiz mümkün değildir. Buna şiddetle karşı çıkılacağının bilinmesini isteriz.

Bu çerçevede;
1-Mersin’e bir hava limanı yapılması düşüncesi var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?
2-Yine bu safhada Adana havaalanı ile ilgili bir düşünce ve tasarruf var mıdır? Varsa mahiyeti nedir?

,