ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Aile hekimliği uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni29/04/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

İlk kez 2005 yılında uygulamaya konulan ve bazı pilot illerde devam eden Aile Hekimliği sisteminde, edindiğimiz bilgilere göre bir çok sorunlar yaşanmaktadır. Sistemin daha önce hayata geçirildiği bazı illerde bu alanda görevlendirilen doktorlarımız, uygulamada yaşanan sorunlar için adeta feryat etmektedir.

Şöyle ki;
Günde en az 70-80 hastaya baktıklarını belirten adı bizde saklı doktorlarımız özetle gün içinde yaptıkları çalışmaları şöyle açıklamaktadırlar:
“Günde 70-80 hasta bakıyorum, gelen telefonlara cevap veriyorum, kendi doktorunu şaşıran kişileri bilgilendiriyorum, sağlam bebek ve çocuk muayenesi ve aşı sorunları ile ilgilenirken, okul muayeneleri de yapıyorum, kronik hastalık takibi yapıyorum, gelen yazılara cevap yetiştiriyorum, ASM sorunları (Yakıt, elektrik, su, diğer tamirler ) ile ilgileniyorum, AHBS ye veri girmeye çalışıyorum, AHBS sorunlarını çözmeye çalışıyorum, nöbet hizmeti veriyorum, müdürlük toplantılarına katılıyorum. Vesaire…Bir de arkadaşınız yıllık izne çıktığında yerine vekalet ederseniz yukarıdaki işleri 2 ile çarpın”

Feryat şöyle devam ediyor:
“Düzce'de Aile Hekimliği başladığı ilk günden bu yana eksiklikler olduğunu olduğunu hissettik! Nedir sorun diye sorduk kendimize? Sorun: Zamandı! Biz bazı işleri yaparken bazı işlere de zaman kalmıyordu. Kayıt, poliklinik, aşı, takip ve diğer işler derken fark ettik ki sahaya gereken zamanı ayıramıyoruz. Ayıramadık, ayıramazdık, elimizden geleni yapıyorduk ama yetemedik! Anladık ki teorisyenler hatalı kurgulamışlardı sistemi! Ve yoklardı da ortada! Yalnız kaldık”.

Hemşire ve veya Aile Sağlığı Elemanı’nın da zaman fakiri olduğu, doktorlar gibi aynı yoğunluğa yetişemediği belirtilen şikayetlerde Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nin de verimsiz ve kötü işleyişinden, zaman yetersizliğinden ötürü yatalak hasta muayenesi ve tedavilerinin aksadığını, gebe tespitlerinin yapılamadığını, doğum yapan anne ve bebeklerin takip edilemediğini, aşılarının yapılamadığından yakınılmakta ve “Sorumlu olan sizce kimdir?” sorusu yöneltilmektedir.

Diğer yandan Aile Hekimliği sisteminin Adana’da 20 Mayıs 2008’de başlayacağı açıklanmıştır. “Aile Hekimi” olarak görev yapmak isteyen doktorlara ise hazır bir dilekçe örneği verilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmesi için dağıtılan dilekçe örneklerinde “…Sicil no ile hekim olarak görev yapmaktayım. Kendimin ve başka bir uzman veya pratisyen hekimin hizmet puanına itiraz etmiyorum” şeklinde bir ibare bulunmaktadır.

Bu tür hazır dilekçe örnekleri ile sistemde görev yapacak doktorların şikayetlerinin engellenmek istendiği görülmektedir. Kurumun her türlü keyfiyetine açık olan bu durumda, doktorların yeterliliklerinin yok sayılabileceği, emeğin, kariyerin, bilginin, göz ardı edilebileceği kuşkusu doğmaktadır. Dahası siyasi baskı ve torpile açık bir sistem olduğu gözlemlenmektedir.Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Aile Hekimliği’nin uygulandığı pilot illerde bu güne kadar yaşanan sorunlardan haberdar mısınız?

2-Şayet anılan sorunlardan bilginiz var ise, halen sistemin uygulandığı bölgelerde hangi önlemleri aldınız?

3-Halkımızın sağlık hizmetini en sorunsuz şekilde alabilmesi için, bu alanda görevli doktor, hemşire gibi sağlık personelinin dile getirdiği sıkıntıları çözmek için her hangi bir proje geliştirdiniz mi?

4-Başka yerlerde de uygulandığı kuşkusu olan Adana’daki ‘hazır dilekçe’ garabetinden haberiniz var mı? Bunu doğru buluyor musunuz?

5-Şayet haberiniz varsa ne tür bir önlem aldınız?


,