ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Seyhan'da bir mahallede oturanların işgalci sayılmalarına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

24/06/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’da bu günlerde bazı ailelerin yaklaşık bir asırdır oturduğu konutları ellerinden alınmak istenmektedir. Adana İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Valilik onayı ile Seyhan Kaymakamlığı’na gönderilen 29.04.2009 tarihli yazıda, Tepebağ mahallesinde oturan 68 ailenin evlerinin boşaltılması istenmiştir. “Gecekondu” olarak tanımlanan konutların bulunduğu yerlerin mülkiyetinin İl Özel İdaresi’ne ait olduğu ve hiçbir yasal dayanak bulunmadan işgal edildiği savunulan ve belirtilen yerde oturan vatandaşların da ‘Fuzuli şağiller” olarak tanımlandığı görülen yazının akabinde ilgili vatandaşlara gönderilen “Tebliğ ve tebellüğ” belgesi imzalattırılarak kararın uygulanması istenmektedir.

Vatandaşlarımız ise, kendilerinin ve anne-babalarının doğum yerlerinin bile “Seyhan-Tepebağ” olarak kayıtlı bulunduğu cihetiyle belirtilen adreslerde en az 80 yıldır oturduklarını ifade ederek karara tepki göstermektedirler. Vatandaşlarımız, kendi imkânları ile kurdukları konutları bir anda terk etmenin imkânsız olduğunu, oturacak bir başka mekânlarının bulunmadığını, tahliyenin ardından ciddi sorunlar yaşayacaklarını bildirmektedirler.

Her şeye rağmen tahliye edilme durumuna karşı TOKİ konutlarından yararlanma-satın alma dâhil kendilerine başkaca oturacak bir mekân gösterilmesini isteyen vatandaşlarımız kaçınılmaz görülen mağduriyetin yaşanmaması için devletin şefkatini beklemektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana’da 68 aileye yönelik karardan ve yaşanan bu sorunlardan haberdar mısınız?

2- 80 yıldır aynı yerde oturan vatandaşlarımıza “işgalci” denmesi doğru bir yaklaşım mıdır?

3- Adana’daki ailelerin mağdur olmaması konusunda ne gibi bir çalışma yapacaksınız?

,