ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > TOKİ'den konut alanların sorunlarına ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

25/09/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Sayın Başbakan; daha önce de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından üretilen konutlarla ilgili tarafıma iletilen sorunları bir çok kez dile getirmiştim. Bunların bazılarının çözümlenmiş olması sevindiricidir. Ancak iletilen ve öne çıkan sorunların hemen hemen aynı olması dikkat çekmektedir. Bu nedenle sorunun lokal değil genel bir sorun olduğu tespitini yapmak zor olmasa gerektir.

Seçim bölgem olan Adana’da tarafıma iletilen son sorun da yine TOKİ’nin atadığı özel yönetim şirketlerinin aldığı yüksek aidatlar ve konutların fiziki yetersizlikleri ile eksikliklerinden başka, ayrıca yine sosyal donatılarla ilgili olduğu şekliyle özetlenebilir.

Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesinde iki yıl önce temeli atılan ve geçtiğimiz Mart ayında teslim edilen Sarıhuğlar 860 konutlarıyla ilgili vatandaşların ilettiği şikâyetlere göre konutların maliyeti sözleşme hükümlerindeki fiyatlardan yüksek fatura edilmiştir. İlk sözleşmeye göre 346 liradan başlaması gereken taksitler 372 liradan başlatılmış, maliyet farkı da 4.000 ile 7.000 TL artmıştır. Devlete güveni sarsan bu durumun sözleşme hükümlerine aykırı olduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan TOKİ’nin atadığı site yönetiminin, konut sakinlerinin gelir seviyesini dikkate almayan esneklik tanımayan baskıcı tavrı şikâyete esas sorunlardan biridir. Her sitenin ortak yönetiminin TEDAŞ’a aboneliği için her konuttan 125’er lira istenmesi çok ciddi bir haksızlık olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca her konuttan aylık 25’er lira aidat alınması da ödeme gücünün üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, anılan konut bölgesinde oturan vatandaşlar icraya verilmiş, Adana 7. İcra Dairesi’nde dosyalar birikmiştir. Vatandaşlarımız, evlerine haciz gelmesi korkusu içinde yaşamaktadırlar.

Sayın Başbakan; diğer taraftan aynı konuyla ilgili çok önemli bir hususun da gündeme gelmesinde fayda vardır. TOKİ’nin her ne kadar piyasa şartlarından daha ucuza konut ürettiği kısmi kabul görse de taksitlerin vatandaşın ödeme gücünün üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu husus, son şikâyetlerden de net olarak anlaşılmaktadır.


Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesi Sarıhuğlar 860 konutları da, 860 liranın altında gelire sahip olma şartıyla verilen konutlardandır. Yani burada oturan vatandaşlarımız asgari geçim şartlarına haiz insanlardır. Aylık ortalama 400 lira taksitten başka yine aylık 25’er lira da aidat ödemektedirler. Diğer taraftan bir ailenin aylık ulaşım gideri asgari şartlarda aylık 100 lira, elektrik ve su fatura giderleri aylık en az 100 lira, mutfak tüpü aylık 45, eğitim gideri 100 liradır. Yani aylık sabit giderler toplamı en az 770 liradır. Bu durumda, geliri 860 liranın altında olan bir ailenin içinde bulunduğu sıkıntıyı, çocukluğunda simit satmış, yani hayatın içinden gelmiş biri olarak eminim ki tahayyül edebilirsiniz. Bu gerçekler ışığında TOKİ’den konut satın alan vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl idame ettirebilecekleri konusunda yine eminim bir fikriniz vardır. Kısaca, TOKi’den konut satın alan vatandaşlarımız hayattan kopmamak için adeta cambazlığın da ötesinde bir mücadele verirken, Hükümetinizin bu soruna acilen bir çözüm bulması en büyük temennimizdir.

Yukarıda zikrettiğim adı geçen bölgede yer alan konut sakinlerinin ortak sorunları ise özetle şöyledir:
Özel yönetimin aldığı 25 TL’lik aidatlar, vatandaşların gelir seviyesine göre yüksek bulunmaktadır. Ayrıca her sitenin ortak yönetimi için Tedaş’a abonelik ücreti adı altında her konuttan 125’er lira istenmesi kabul edilemez ve haksız bulunmaktadır.

Damlar, balkonlar, asansör dairesi akmakta, kapılar ve yer parkeleri ise kırık olarak teslim edilmiştir. Duvar ve tavan sıvaları, boyaları baştan savma olarak yapılmış olduğundan modern bir yapı görünümünden uzak durmaktadır. Yeşil alan, sosyal donatılar yok denecek kadar azdır. Kapıcı daireleri ve sığınaklar zemin kotunun altında olduğundan yağışlarda ciddi zarar görmektedir. Her eve getirilen internet kabloları, odalardaki prize/prizlere indirilmediğinden mağduriyet yaşanmaktadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- TOKİ’den konut satın alan vatandaşlarımızın sorunlarından haberdar mısınız?

2- Bu sorunların sebepleri nedir?

3- Bu sorunlar nasıl ve ne zaman çözülecektir?

4- Bu sorunlar yaygın olarak ve sürekli olarak karşımıza çıktığına göre, idari yönden bir araştırma ve/veya soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?

5- Süreklilik kazanarak adeta kangren haline gelen bu sorunlara kalıcı bir çözüm bulma konusunda ne düşünüyor ve ne planlıyorsunuz?

6- TOKİ’den konut satın alan vatandaşlarımızın hayatlarını daha insanca devam ettirebilmeleri için TOKİ taksitlerinin ödenebilir bir düzeye indirilmesi düşünülmekte midir?

7- Önergeye konu olan başta Sarıhuğlar 860 konutları olmak üzere, benzer durumdaki diğer konutların sorun ve sıkıntılarını gidermek için acil olarak hangi tedbirler alınacaktır?

,