ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana Üniversitesi kurulması için yapılan arsa tahsis talebine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

28/09/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Sayın Bakan; seçim bölgem olan Adana’da 4 yıldır kuruluş çalışması yapılan Adana Üniversitesi bir türlü hayata geçirilememiştir. Adana Eğitim ve Kültür Vakfı’nın üstlendiği üniversite projesinin engellendiği yönünde Adana kamuoyunda bir algı vardır. Bunun sebebi de, bölgemizin en büyük eğitim kurumu olan ülkemizin sayılı kurumlarından Çukurova Üniversitesi‘nin "Kuruluş Garantörlüğü" nü kabul ettiği Adana Üniversitesi için Yüksek Öğretim Kurulu’na başvuru yapma safhasına gelinmiş olmasına rağmen arsa tahsisi adımında tıkanmanın olmasıdır. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan nazım imar planında “eğitim kampus ve üniversite alanı” olarak görülen arsa için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurulduğu, ancak bugüne kadar olumlu yada olumsuz bir cevap alınamadığı, Bakanlık ile görüşme isteğinin de sonuçsuz kaldığı bildirilmektedir. Adana Üniversitesi’ne destek için toplanan Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu, Bakanlığınız başta olmak üzere ilgili herkesi, her kurumu duyarlı olmaya davet etmektedir.

Bu arada, Adana Üniversitesi’nin bilinçli olarak engellendiği iddiasını da paylaşmak isterim. İddia odur ki, iktidarınıza yakın bazı girişimciler tarafından da Adana’da özel bir üniversite kurulması için çalışma yapıldığı, Adana Üniversitesi kurulmadan bu üniversitenin açılmak istendiği öne sürülmektedir. Şayet bu iddia doğru ise gerçekten çok vahim ve bir o kadarda çirkin bir tablo ortaya çıkmaktadır. İktidara yakın durmanın “fırsatçılık” olarak değerlendirildiği, fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı anlamına gelebilecek bir şaibeyi kabul etmeyeceğinizi umuyorum. Adana kamuoyu, bu konudaki kuşkuların en kısa zamanda ortadan kaldırılmasını beklemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana Üniversitesi’nin önündeki engellerden biri olan Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılan başvurudan haberdar mısınız?

2- Adana Üniversitesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya neden cevap verilmemektedir?

3- Olumsuz bile olsa cevap verilmemesi, “Adana Üniversitesi’nin geciktirilmesi” şeklindeki değerlendirmelere makul bir izahınız olacak mıdır?

4- Adana Üniversitesi’nin, “iktidarınıza yakın bazı girişimcilerin kollandığı için engellendiği” iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

5- Adana kamuoyunun acil çözüm beklediği bu sorunun ortadan kaldırılması için ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

,