ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Eruh'ta düzenlenen bir festivale ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

18/08/2009
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Sayın Başbakan; Türkiye’nin son 25 yılında binlerce insanımızın kaybedilmesine, yüz milyarlarca lira kaynağın heba edilmesine, özellikle belli bir bölgeye yapılan yatırımların önünün kesilmesine ve aynı bölge halkının fakirleşmesine sebep olan bölücü terör örgütünün elebaşı olan bebek katili cani İmralı sakininin, başında olduğunuz Hükümete sunmaya cesaret bulduğu “Yol haritasını” beklerken, Türk Milleti de sizi ve Hükümetinizi bağrına taş basarak izlemektedir. Kuşkusuz bu kara günler, şanlı Türk tarihinin ak sayfalarına kapkara bir leke olarak düşecektir.

İşte böylesi acı ve ibretlik bir tablonun yaşandığı bir süreçte; Türkiye Cumhuriyeti’ne başkaldırının 25. yıldönümüne tekabül eden geçtiğimiz 15 Ağustos’ ta birincisi düzenlenen bir festival her açıdan dikkat çekmektedir. 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde yaptığı katliamların yıldönümünde Eruh’ta düzenlenen sözde festival, bölücü teröre karşı Hükümetinizin aczini, teslimiyetini, bilerek ya da bilmeyerek verdiği desteği görme açısından önemlidir. 25 yıl önce yapılan hain saldırılarda Türkiye Cumhuriyeti, bölünmez bütünlüğünü muhafaza için şehitler verirken, bu kanlı yıldönümün değişik isimler altında festival havasında kutlanması şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış ve onların ailelerini tarifi imkansız acıların içerisine düşürmüştür.

15 Ağustos 2009 tarihinde başlatılan sözde festival kutlamalarında, dağlardaki eşkıyaya “Gelin siz de halay çekin” çağrısı yapılmış, İmralı’daki caniye özgürlük istenmiştir. Aynı festivalde; bölücü örgütün siyasallaştırılması ve etnik bölünmüşlüğe giden yolda da, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na “Cesur olun” mesajı gönderilmiştir.

Bu bilgi, tespit ve düşünceler çerçevesinde;

1-Bu festivalin düzenlenmesine hangi amaçla, hangi gerekçelerle izin verilmiştir?

2-Bu festivalin bölücü örgütün kanlı eyleminin yıldönümüne rastlaması bilinmesine rağmen, İçişleri Bakanlığı bunu hangi gerekçelerle göz ardı etmiştir?

3-Türkiye Cumhuriyeti’ne başkaldırı olarak kabul edilen kanlı saldırının yıldönümünde düzenlenen festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı destek vermiş midir? Verdiyse hangi gerekçelerle ne kadar destek sağlanmıştır?

4-İçişleri Bakanlığı’nın, festivali düzenleyen Eruh Belediye Başkanlığı’na yönelik bir soruşturması olmuş mudur, yâda olacak mıdır?

5-Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak, bir kazanımı kutlama amacı olması gereken bu ve benzer sözde festivalleri, sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak mı, yoksa Cumhuriyetimize yönelik küstahça yapılan suikast toplantıları olarak mı değerlendiriyorsunuz?

6- Darbe yapma iddiası ile bugün mahkeme sürecinde yargılanmak için tutuklananlar bu suçlamaları kabul etmezken, bu festivalde açık bir şekilde Türk askerine kurşun sıktığını ve vatan topraklarına Kürdistan ismi ile hitap ettiği yani ‘ben bu vatana ihanet ediyorum’ diyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi için bir suç duyurusunda bulunacak mısınız?

7- Bu sözde festivalde, 25 yıl önce Eruh’ta Türk Askerleri ile çatıştığını söyleyerek “o çatışmaları yapmamış olsa idik bugün bu Kürdistan dağlarında bulunamıyor olacaktık” şeklindeki sözlerin sahibi olan Ali Gün isimli terör örgütü elemanının ve diğer katılımcıların yaptıkları küstahça ve alçakça konuşmalar demokratik açılım projelerinin aşamalarından bir tanesi midir?

,