ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
S����zl���� Soru �����nergeleri > Kamu hastanelerinin Özelleştirilmesi hakkında

Sözlü Soru Önergesinin Metni


23/10/2009


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı sayın Recep AKDAĞ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Hükümetinizin sağlık alanında uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, TBMM gündeminde bulunan “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” ile kamu hastanelerinin özelleştirilerek, birer işletme haline getirilmesi öngörülmektedir.

Bu tasarının yasalaşmasıyla birlikte, hastane personelinin sözleşmeli olarak alınabileceği ve kadrolaşmanın artacağı belirtilmektedir.

Bu yasanın hastaneleri, maliyeti ucuz, kârı yüksek hasta gruplarını seçmeye yönelteceğini, buna karşın hastaneye mali yük getiren hastalıkları seçmek istemeyeceği endişeleri bulunmaktadır.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Bu yasa tasarısı ile liyakatsız bir kadrolaşma olacağı ve mali yük getiren hastalıkların tedavisinin zorlaşacağı endişelerine katılıyor musunuz?

2- Sağlık hizmetlerinin nitelikli, eşit ve ücretsiz sunulması anlayışının ortadan kalkacağı endişelerini nasıl gidereceksiniz?

,