ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
S����zl���� Soru �����nergeleri > Okulların Elektrik Borçları ve Kesintisi hakkında

Sözlü Soru Önergesinin Metni


03/02/2008


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Bir süre önce Adana’da ve diğer birçok ilde okulların elektriğinin borçlarından dolayı kesildiği veya kesilmesi için ihbarnameler gönderildiğini bilmekteyiz.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Kesintilerin tekrar yaşanmaması için devletin kendi eğitim kurumlarına bu tür giderler için yeterli ödenek ayrılmamakta mıdır? Eğer ayrılmıyorsa gerekcesi nedir?

2- Ülke genelinde benzer şekilde elektrik borcu olan okul sayısı ve toplam borç miktarları nedir?

3- Okulların elektrik faturalarını ödeneksizlik nedeniyle ödeyememelerinden dolayı okul aile birliklerinden yardım isteme yoluna gidilmektedir. Devletin elektrik faturalarını zamanında ödememesinden dolayı oluşan büyük miktardaki faizin velilere ödetilmesi sizce haksızlık değil midir?

,