ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Nükleer santral ihalesine ilişkin

Yazılı Soru Önergesinin Metni

01/10/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Mersin-Akkuyu’da kurulacak olan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin yapımı için açılan ihalede verilen teklifin değerlendirilmesi için bir süre daha çalışılacağı belirtilmiştir. Bakanlık Müsteşarı tarafından yapılan açıklamada “Nükleer santral konusunda incelemelerimiz devam ediyor. Teklifin geçerlilik süresini yaklaşık 2 ay uzatıyoruz. Biraz daha inceleme ve hukuki açından üzerinde çalışma ihtiyacımız var” ifadeleri kullanılmıştır.

Enerji Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, “Nükleer santral ihalesinde biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu konusunda karşılıklı mutabık kaldık. Usul açısından Rusya tarafıyla bu manada bir değerlendirmeye ihtiyacımızın olduğu belli. Bir-iki ay daha süreyi uzatabileceğimizi ve karşılıklı talepler doğrultusunda bunun hukuki sürecinin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine mutabık kaldık” ifadeleri kullanılmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş (TETAŞ) tarafından açılan nükleer santral ihalesine tek katılımcı olarak giren Rus-Türk ortaklığından oluşan konsorsiyum, önce 21.16 kWh/sentlik teklif vermiş ardından bu rakamı kWh başına 15.3-13.4 sent aralığına çekmiştir.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Nükleer santral ihalesinde biraz daha zamana ihtiyaç olmasının ve ihale sürecinin 2 ay daha uzatılmasının haklı gerekçeleri nedir? Bu süre içinde nelerin değişmesi beklenmektedir?

2- Gerek basında ve gerekse meclis çalışmalarındaki konuşmalarda benzer kapasitedeki santrallerin maliyetlerinin yaklaşık 5-7 milyar USD olabileceği söylenirken, ihale konusu nükleer santral maliyetinin 20 milyar USD’yi bulacak olmasının haklı gerekçeleri nelerdir ve bu çok yüksek bir maliyet değil midir?

3- Sizin Bakanlık olarak bu nükleer santral ihalesindeki tahmini maliyet miktarınız nedir?

4- Bu ihale için “Rusya’daki en pahalı benzerinin bile iki katı para isteniyor” şeklindeki iddialar doğru mudur?

5- Benzeri Nükleer santral maliyetleri Rusya ve diğer ülkelerde incelenmiş midir? İnceleme sonuçlarına göre maliyet rakamları nedir?

6- Doğalgazda hemen hemen tamamen Rusya’ya bağımlı olduğumuz göz önüne alındığında, gerçekleşecek olan söz konusu nükleer santral ihalesinin de bir Rus firmasına verilmesi durumunda enerji arz güvenliğinin dikkate alınmaması hususunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

7- Bu nükleer santral ihalesinde ülkemize teknoloji transferi yapılacak mıdır?

8- Bu ihale için 13 yerli ve yabancı firmanın şartname aldığı, ihaleye başvuran 6 şirketten 5'inin verdiği zarfın ise teşekkür mahiyetini taşıyor olması normal bir durum mudur? Gerek bu firmalardan ve gerekse bu işi yapan ama teklif vermeyen diğer firmalardan neden teklif vermedikleri konusunda bir bilgi istenmiş midir? Veya size neden katılmadıkları konusunda sözlü veya yazılı bilgi gelmiş midir? Sizce teklif dahi vermemelerinin nedenleri nelerdir?

,,