ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Şehit yakınları ve Gazilerin sorunları hakkında

14/12/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

İçeriden ve dışarıdan yürütülen hain kuşatmalarla oluşturulan bütün kaos ortamına rağmen bu cennet vatan üzerinde yaşayan, bütün nimetlerinden yararlanan her insan, geçmişte ve bugün dahi yine bu vatan için can veren, kan veren Mehmetçiklerimize ve gazilerimize minnet borçludur. Bu minnet borcunun karşılığı aziz şehitlerimizin ruhları için duadır; onların bizlere emanet bıraktıkları değerlere sahip çıkmak ve sonsuz sadakattir. Yaşayan gazilerimiz de farklı bir beklenti içinde değildir. Onlar da sevgi ve şefkat ummaktadırlar.

Ancak, başında olduğunuz Hükümetin uygulamalarında, şehitlerimizin ve gazilerimizin geride bıraktıkları aziz hatıralarına, değerli emanetlerine sadakatin eseri olmadığı gibi aramızda olan şehitlerimizin değerli ailelerine ve gazilerimiz ile onların yakınlarına sevgi ve şefkati de görememekteyiz. Zat-ı alinizce en son olarak “Milli Birlik Projesi” gibi takdime çalışılan, ancak bize göre “ihanet açılımı” olmaya devam eden ve bu kapsamda dağdaki inlerinden ağırlanacak misafir gibi davet edilerek şehit kanları ile sulanmış vatan topraklarını kirleten teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne bir meydan okuma şovuna tepki gösterenlere yönelik darp olayları, bu sevgisizliğin ve sadakatsizliğin son örneği olmuştur.

Son günlerde haklı olarak hem bu kirli şova, hem şahsınıza, hem de başında olduğunuz Hükümete yönelik tepki gösterilerinde şehit aileleri ve gaziler ile değerli yakınları, güvenlik güçlerimizin alet edilerek darp edilmesi, hor ve hakir görülmeleri, hakarete maruz kalmaları şanlı Türk tarihinde ‘en ibretlik bir vaka’ şeklinde yer alacak olmasının üzüntüsünü yaşamaktayız.

Hükümetiniz marifetiyle iyi ile kötünün, hayır ile şerrin, ak ile karanın, bayrak ile paçavranın, şehadet ve sadakat ile ihanetin, eşkıya ile şehidin, sevgi ile kinin, merhamet ile zulmün yer değiştirdiği bu dönemde Türk Milleti, Hükümetinizin tarafını ve niyetini gayet net olarak görmüş olmanın derin ve sonsuz üzüntüsü içindedir.

Bu tespitler sizin için ‘ağır’ olsa da, yine de, şehitlerimizin geride bıraktıkları eş ve çocukları ile gazilerimiz ve bunların ailelerinin içinde bulunduğu sıkıntıları, yukarıda zikrettiğim gerçeklere rağmen yine sizinle paylaşmanın mecburiyeti içindeyim. Çünkü demokrasiden başka bir yolu çare olarak görmeyen bir hareketin mensubu, yüce Türk Milleti’nin sade bir temsilcisi olarak sorunların çözüm mevkii icracı makam olarak başında bulunduğunuz hükümettir. Mecburum çünkü; bugün yediğimiz bir lokma ekmekte, içtiğimiz bir yudum suda, evimizde uyuduğumuz her bir saniyede, aldığımız her bir nefeste onların payı, dolayısıyla onların kanı, onların canı vardır. Bu nedenledir ki, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği eş ve çocuklarına, ebediyete intikal etmiş gazilerimizin eş ve çocukları ile halen aramızda olmalarının sonsuz kıvancını yaşadığımız gazilerimizin sıkıntılarının çözümünü elzem görmekteyiz.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Halen eş ve çocukları bulunan Kore, Kıbrıs dahil kaç şehidimiz, ebediyete intikal etmiş kaç gazimiz vardır?

2- Halen aramızda olmalarının onurunu yaşadığımız kaç gazimiz vardır?

3- Şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığı eş ve çocuklarının sayısı ne kadardır?

4- Şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin eş ve çocuklarının nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini biliyor musunuz?

5- Şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin eş ve çocuklarının eğitiminde, istihdamında sağlanan imkanları yeterli görüyor musunuz?

6- Yeterli görmüyorsanız var olan imkanların genişletilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

7- Şayet böyle bir düşünceniz var ise ne gibi bir çalışma planlamaktasınız?

8- Gazilerimizin yaşam mücadelesi içindeki zorluklarını biliyor musunuz?

9- Biliyorsanız, bu imkanları yeterli görüyor musunuz?

10- Şayet yeterli görmüyorsanız bu imkanların artırılması konusunda ne gibi bir çalışma planlamaktasınız?


,