ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > BOTAŞ zararı hakkında
09/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Üç yıl önce büyük umutlarla, büyük vaatlerle kamuoyuna duyurulan, Türkiye kısmı 1.7 milyar dolara mal olan ve “Yüzyılın Projesi” diye sunulan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın taşımacılığıyla ilgili BOTAŞ’ın büyük çapta zarar ettiği yönündeki bilgiler büyük üzüntülere neden olmuştur. Taşımacılıktan ve vergilerden yılda 300 milyon dolar gelir beklenerek girişilen projede, bizzat yetkililer tarafından yapılan itirafta BOTAŞ’ın 3 yılda 210 milyon dolara yakın zarar ettiğini gerçeği tam bir hayal kırıklığı olmuştur.

BOTAŞ’ın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve KİT Komisyonu’na ‘gizli’ ibareli yazıyla gönderdiği belirtilen itiraflarda, ‘Yüzyılın Projesi’nin, ‘Yüzyılın Fiyaskosu’na dönüşmüş olması, ülkemizin en önemli ve hayati kurumlarının nasıl yönetildiğinin, dahası yönetilemediğinin de belgesi haline gelmiştir. 900 milyon dolar kar yerine 210 milyon dolar zarar getiren bu projeyle, yetimin, öksüzün, garip, gurebanın ve elbette 72 milyon insanımızın kaynaklarının bir yıl sonrasını bile hesap edemeyecek bilgisiz, beceriksiz, donanımsız bürokratlarca hovardaca harcandığını da gözler önüne sermiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Üç yılda 300 milyon dolar kar hedefinin aksine bir yıl gibi kısa zaman içinde 210 milyon dolar zarar edilmesinde yapılan stratejik hataların sorumlusu kimdir, kimlerdir?

2- Projenin kar getirisi açısından fizibilite çalışması hangi firmalara yaptırılmıştır? Bu firmalar daha önce hangi ülkelere, firmalara fizibilite çalışması hizmeti vermiştir? Bu firma ya da firmalarla ilgili doğru bir araştırma yapılmış mıdır?

3- “Yüzyılın Projesi” diye sunulan projede ülkemizin yüz milyonlarca dolar zarar etmesinin en önemli nedeninin sabit ücret esaslı yapılan petrol taşıma anlaşması olduğu söylenmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise bu anlaşmayı kimler, hangi yetkililerin onayı ile hazırlamıştır?

4- BOTAŞ’ın söz konusu bu zararı ile ilgili olarak, sorumlular hakkında bir soruşturma açılmış mıdır, ya da açılacak mıdır?

5- Adı geçen kurumun zarar etmesinin önlenmesi için acil olarak ne gibi tedbirler alınacaktır?
,