ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Tarım Desteklerinin gecikmesi hakkında
15/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda çok ciddi aksamalar meydana gelmektedir. İçinde bulunduğumuz 2010 yılına gelmiş olmamıza, Kış aylarına girilmiş olmasına rağmen hala bir çok üründe primlerin verilmediği konusunda şikayetler almaktayız. Çukurova bölgesindeki çiftçilerimiz, buğday hariç mısır, pamuk, soya gibi ürünlerde hala primlerini alamadıklarını bildirmektedirler.

2009 yılındaki ürünlerin hasat edilmesinin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen primlerin geciktirilmesi, üreticilere ciddi darbe vurmaktadır. Yeniden ekim yapmak isteyen üreticilerimiz, mazot, tohum, ilaç ve gübre gibi temel girdileri karşılayacak durumda değillerdir. Bu temel girdileri zaten borçlanarak satın alabilen üreticilerimiz, umut bağladıkları primleri alamayınca daha fazla borca, daha fazla faiz yükü altına girmektedirler. Böylece Bakanlığın geciktirdiği her kuruş, üreticilerimize faiz yükü olarak yansımaktadır.

Dünyada haklı olarak stratejik bir alan olarak değerlendirilen gıda üretimi, tarım sektörünü de kendiliğinden öne çıkarmaktadır. Bu halde ülkemiz tarımına yönelik yürütülen politikaların üreticilerimizi pek mutlu ettiği söylenemez.

Yukarıda izahına çalıştığım öneme binaen, tarımın her hal ve şartta desteklenmesi elzemdir. Bir an önce Türk üreticisini yetim ve öksüzlükten kurtaracak ve onları baş tacı edecek bir anlayışın hayata geçirilmesini hayati derecede önemli görmekteyiz.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 2009 yılında hasat edilen hangi ürünlerde prim desteği gecikmiştir?

2- Üreticinin içinde bulunduğu sıkıntıdan haberiniz var mıdır?

3- Primlerin bir an önce ödenmesi konusunda bir çabanız olacak mıdır?

4- Tarımın içinde bulunduğu kangren haline gelen sorunların çözümü için ne gibi bir planlama yapılmaktadır?

,