ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Genel Müdürlerin Yurt Dışı Seyahatleri hakkında
15/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Kamu kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler zaman zaman görevli ve inceleme amaçlı yurt dışına çıkmaktadırlar.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Aşağıda listesi verilen kurumların genel müdür veya başkanları görevde oldukları süre boyunca hangi tarihlerde ve hangi gerekçelerle yurt dışına çıkmışlardır?

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
• Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)
• Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
• Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
• Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
• Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
• Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
• Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
• Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)
• Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

2- Söz konusu yöneticilerin görevli olarak yurt dışına çıkışlarda ödenen harcırah miktarları nedir?

3- Yine bu yöneticilerin resmi görevleri dışında diğer dernek, şirket vs. daveti üzerine yaptıkları ziyaretlerde ilave olarak ödenen her hangi bir ücret var mıdır? Varsa toplam miktarları nedir?

,