ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Verem Hastalığının artması hakkında
18/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde, İstanbul Verem Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan tarafından, İstanbul’un bazı ilçelerinde görülen verem sıklığının, bu hastalığın çok rastlandığı bazı Afrika ülkeleri gibi olduğu belirtilmiştir.

İstanbul’da verem tanı, tedavi ve takibiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığını anlatan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, İstanbul’da veremli hasta sayısının Ankara’ya göre 10 kat daha fazla olduğunu ve üstelik personel sayısının ise yetersiz olduğunu belirtmektedir. Kalabalık, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, işsizliğin yüksek oranlarda olduğu Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece gibi ilçelerde verem sıklığının yüz binde 70-90’a kadar çıktığı belirtilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Verem hastalığının son yıllarda arttığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu artışın tüm yönleriyle araştırması yapılmış mıdır? Yapıldı ise artış nedenleri nelerden kaynaklanmaktadır?

2- 2002 ve 2009 yılları arasında yıllar itibari ile verem hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın sayısı nedir?

3- 2010 yılı itibari ile ülkemizde kayıtlı verem hastası sayısı ne kadardır? Bu hastaların illere ve bölgelere göre dağılımı nedir?

4- Verem hastalığı ile ilgili testler hangi illerde yapılabilmektedir?

5- Bu hastalığın tamamen ortadan kaldırılması konusunda bakanlık olarak hangi çalışmaları yapacaksınız?

,