ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Hastanelerde taşeron yardımcı sağlık elemanı çalıştırılması hakkında
12/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Kamu ve özel tüm hastanelerde yardımcı sağlık personelinin görevini (tıbbi sekreterler, radyoloji teknisyenliği-teknikerliği, anestezi teknisyenliği vs.) taşeron firmalarda çalışan ve yapılan işin eğitimini almayan kişiler tarafından yapıldığına dair iddiaları bulunmaktadır.

Özel hastanelerde şirketler tarafından ve kamu hastanelerinde taşeron şirket tarafından önemli görevlerde, ucuz emek karşılığı Sağlık Meslek Lisesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulları yerine ilkokul, ortaokul, lise ve alanı sağlık olmayan okullardan mezun kişilere sağlık işlemlerinin yaptırılmak istendiği iddiaları vatandaşlarımızı büyük bir endişeye düşürmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Kamu ve Özel hastanelerde Taşeron firmalarda çalışan elemanlardan sağlık hizmetlerinde yaralanılmakta mıdır? Yararlanılmakta ise bu yasal mıdır?

2- Ülkemizde kaç hastanede bu hizmetler taşeron şirket elemanları tarafından verilmektedir?

3- Taşeron şirket tarafından çalıştırılan personeller arasında yukarıda konu edilen personel kadroları da var mıdır?

4- Eğer var ise bu yanlış ve hatalı bir uygulama değil midir?

5- Bu iddialar doğru ise, bu sorunları çözmek amacıyla neler yapılacaktır?


,